• TU I TAM PRZYJACIÓŁ MAM II

    •  


      

      

     Ogłoszenie o naborze na stanowisko Managera projektu w mikroprojekcie

      „Tu i Tam Przyjaciół Mam II”

      

     W związku z realizacją przez Szkołę Podstawową im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym mikroprojektu pn. „Tu i Tam Przyjaciół Mam II” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001361, który otrzymał dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 16.889,46 EUR w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polaska, Funduszu Mikroprojektów Oś priorytetowa 4 Współdzialanie instytucji i społeczności, Dzialanie 1. Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się  do spójności na poziomie lokalnym,

     Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym ogłasza nabór na stanowisko Managera projektu w mikroprojekcie pn.  „Tu i Tam Przyjaciół Mam II”.

     Szczegóły ogłoszenia w plikach do pobrania.

      

     PLIKI DO POBRANIA:

      

      

      

     I spotkanie partnerskie w Polsce - 17-19.10.2018

     Witamy naszych czeskich przyjaciół!
     W dniach 17-19 października br. gościliśmy w naszej szkole uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionej czeskiej szkoły w Kopidlnie. Wizyta trzydziestu uczniów i ich opiekunów była pierwszym spotkaniem w ramach projektu pn. „Tu i tam przyjaciół mam II”, który wspólnie realizują Gmina Świdnica/Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym i Miasto Kopidlno/ Szkoła Podstawowa w Kopidlnie.
     Podczas integracyjnej gry terenowej nasi uczniowie świetnie sprawdzili się w roli gospodarzy oprowadzając czeskich rówieśników po szkole. W czasie odbywających się wycieczek do Świdnicy, Zagórza, Książa i Lubachowa wspólnie zwiedziliśmy najpiękniejsze zakątki okolicy: Zamek Książ, Grodno, świdnicki Rynek, Katedrę i Kościół Pokoju. Wizyta obfitowała w liczne atrakcje, zajęcia integracyjne, warsztaty językowe, odbyły się zajęcia sportowe na hali i basenie, dyskoteka i ognisko, przy którym mi.in. śpiewaliśmy znane czeskie i polskie utwory. Aktywnie i miło spędzony czas pozwolił nam przezwyciężyć pierwsze bariery wynikające z nieznajomości języka i nieśmiałości. Powyższe działania realizowane w ramach w/w mikroprojektu miały na celu zaangażowanie uczniów i nauczycieli partnerskich Szkół, a tym samym realizację założonych celów jak wzajemne poznanie, poznanie regionu partnera jego historii, kultury, atrakcji turystycznych, nawiązanie nowych przyjaźni, zdobywacie nowych doświadczeń i umiejętności oraz integrację uczestników projektu z obu stron granicy. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem wspólnie spędzonego czasu, wymianą doświadczeń i dobrych praktyk oraz zaproszeniem na kolejną wizytę partnerską, która odbędzie się w grudniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

      

       

        

        

       

       

       

       

        

       

       

        

       

       

      

      

     II spotkanie partnerskie w Polsce - 17-19.10.2018

      

      

     W dniach 17-19 grudnia odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu „Tu i Tam Przyjaciół Mam II” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Witoszowie Dolnym i Szkołę w Kopidlnie z Republiki Czeskiej. W spotkaniu wzięło udział 30 uczniów z Polski i 30 uczniów z Czech, którymi opiekowała się sześcioosobowa kadra z zaprzyjaźnionych szkół.
     Spotkanie partnerskie miało świąteczny charakter związany ze zwyczajami i tradycjami polskich Świąt Bożego Narodzenia. Uczestnicy projektu z zaangażowaniem brali udział w różnego rodzaju działaniach m. in. w zajęciach językowo-integracyjnych, na których poznawali podstawowe zwroty i słownictwo przydatne w komunikacji podczas wizyty, czy w zajęciach sportowych na sztucznym lodowisku w Świdnicy.
     Celem realizowanego spotkania było również poznanie bogactwa kulturowego i turystycznego regionu. Odbyły się ciekawe wycieczki do zabytkowego Młyna w Siedlimowicach, do Świdnicy na jarmark bożonarodzeniowy oraz do Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Podczas odbywających się zajęć artystycznych uczestnicy wykonywali niepowtarzalne ozdoby świąteczne: stroiki, łańcuchy na choinkę i bombki, dekorowali świąteczne pierniki. Najbardziej wyczekiwanym przez uczniów momentem była uroczysta kolacja wigilijna, na której Czesi smakowali polskie potrawy. Prawdziwa atmosfera Świąt Bożego Narodzenia zagościła, gdy wybrzmiały śpiewane przez gości i gospodarzy kolędy w języku czeskim i polskim. Wiele radości i emocji zgromadzonym przyniosło też przedstawienie jasełkowe powstałe w trakcie zajęć artystycznych, w którym uczestnicy wspólnie odegrali bożonarodzeniową historię. W trakcie spotkania wigilijnego, w którym uczestniczyli również zaproszeni goście rozstrzygnięto przeprowadzony podczas spotkania konkurs świąteczny na najładniejsze bombki i plakaty.
     Partnerska wizyta uczniów i nauczycieli z Kopidlna była doskonałą okazją do poznania i nawiązania bliższych kontaktów. Dzięki wspólnym zajęciom, które miały głównie świąteczny charakter uczniowie mogli poznać siebie, porozmawiać na temat podobieństw i odmienności kulturowych oraz wspólnej historii obu krajów. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia motywacji uczniów do uczenia się języków obcych. Nauczyciele z obu szkół wymienili się doświadczeniami, które będą mogli wykorzystać w dalszej pracy i podczas kolejnych spotkań, które odbędą się w Republice Czeskiej” – podsumowała spotkanie dyrektor Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym Krystyna Kwaśnik.
     Mikroprojekt „Tu i Tam Przyjaciół Mam II” realizowany jest w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Funduszu Mikroprojektów. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

      

        

       

       

       

      

     Słownik polsko-czeski wypracowany na zajęciach językowych

      

      

      

      

      

     KONIEC JĘZYKA ZA PRZEWODNIKA

     Vánoce – Boże Narodzenie
     Stromeček – Choinka
     Koleda – Kolęda
     Dárky – Prezenty
     Mikuláš – Mikołaj
     Štědrý den – Wigilia
     Přání – Życzenia
     Betlém – Szopka

     BARÁK – BARAK
     PROVIZORNÍ STAVBA – DOM
     DÍVÁK – DZIWAK
     PODIVÍN – WIDZ
     DROGA – DROGA
     SILNICE – NARKOTYK

     KVĚTEN – KWIECIEŃ
     DUBEN – MAJ
     JELITA – JELITA
     STŘEVA – KASZANKA
     LÁSKA – LASKA
     HŮL – MIŁOŚĆ
     NÁPAD – NAPAD
     PŘEPADENÍ – POMYSŁ
     PÁCHNE – PACHNIE
     VONÍ – ŚMIERDZI
     HROCH - GROCH
     HRÁCH – HIPOPOTAM
     POKUTA – POKUTA
     POKÁNÍ – MANDAT
     POPRAVA – POPRAWA
     ZLEPŠENÍ – EGZEKUCJA
     STATEK – STATEK
     LOĎ – GOSPODARSTWO

     TEČKA – TECZKA
     AKTOVKA – KROPKA
     SKLEP – SKLEP|
     OBCHOD – PIWNICA
     TRUP – TRUP
     MRTVOLA – TUŁÓW
     ČERSTVÝ – CZERSTWY
     STARÉ, OKORALÉ – ŚWIEŻY
     ÚRODA – URODA
     KRÁSA – PLONY
     TAJEMNICE – TAJEMNICA
     TAJEMSTVÍ – SEKRETARZ
     ZÁCHOD – ZACHÓD
     ZÁPAD – UBIKACJA
     UBIKACE – UBIKACJA
     ZÁCHOD – KWATERA
     ZÁPAS – ZAPAS
     ZÁSOBA – MECZ

     Č - CZ                           ČIN – CZYN
     Š - SZ                           ŠOK – SZOK
     Ř - RZ                    ŘEKA – RZEKA
     Ž - Ż                  VÁŽKA – WAŻKA
     Ň - Ń                       DLAŇ – DŁOŃ

     Ď - ZMIĘKCZONE D [ĎÁBEL]
     Ť - ZMIĘKCZONE T [CHOŤ]
     Ě – ZMIĘKCZA SPÓŁGŁOSKĘ PRZED SOBĄ
     NP. MĚSTO-MIESTO/MIASTO

     Á, É, Í, Ó, Ý, Ú, Ů - DŁUGIE SAMOGŁOSKI  A

      

     ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

     advent - adwent
     betlém - szopka
     cukroví - słodkości
     dárek - prezent, upominek
     jesle - jasełka
     jídelníček - menu
     kapr - karp
     koleda - kolęda
     obdarovávat se - obdarowywać się
     ozdoba - ozdoba
     první objevení hvězdy na obloze - pojawienie się pierwszej gwiazdy na niebie
     přání - życzenia
     půlnoční mše - północna msza
     půst - post
     rozbalování dárků - rozpakowywanie prezentów
     Silvestr - Sylwester
     sladkost - słodkość
     slavit Vánoce - obchodzić Święta
     stromeček - choinka
     Svatý Mikuláš - Święty Mikołaj
     štědrovečerní večeři - wieczerza wigilijna
     štědrý den - Wigilia
     tradice - tradycja
     tradiční jídlo - danie tradycyjne
     umělohmotný stromeček - sztuczna choinka
     Vanoce - Święta Bożego Narodzenia
     vánoční stromeček - choinka
     vánoční stůl - stół świąteczny (przenośnia)
     vánoční šílenství - świąteczne szaleństwo
     zabalené dárky - zapakowane prezenty
     bohoslužba - nabożeństwo

     Boží Hod - Boże Narodzenie
     božíhodový den - dzień Bożego Narodzenia
     hojnost pokrmů - różnorodność pokarmów
     hořící svíčka - płonąca świeczka
     Ježíšek - Mikołaj (w Czechach Ježíšek daje prezenty pod choinkę)
     jmelí - jemioła
     kolední obchůzka - chodzenie po kolędzie
     mít plné ruce práce - mieć pełne ręce roboty
     mít radost - cieszyć się
     Nový Rok - Nowy Rok
     postít se - pościć
     předstírat radost - udawać radość
     předvánoční shon - przedświąteczna gonitwa (gorączka)
     přejídat se - przejadać się
     půlnoční bohoslužba - pasterka
     rozbalování dárků - rozpakowywanie prezentów
     rybí kůstka - ość
     strojit stromeček - stroić choinkę
     svátek Tří králů - Święto Trzech Królów

     SPORTY ZIMOWE

     Alpské lyžování - narciarstwo alpejskie
     Běh na lyžích - bieg na nartach
     Biatlon - biathlon
     Boby - bobsleje
     Curling - curling
     Krasobruslení - łyżwiarstwo figurowe
     Lední hokej - hokej na lodzie
     Lyžování - narciarstwo
     Lyžování akrobatické - narciarstwo akrobatyczne
     Lyžování klasické - narciarstwo klasyczne
     Rychlobruslení - łyżwiarstwo torowe
     Sánkařství - saneczkarstwo
     Severská kombinace - kombinacja norweska
     Sjezdové lyžování - narciarstwo zjazdowe
     Skoky na lyžích - skoki narciarskie
     Snowboard - snowboard
     Jízda v boulích - jazda po muldach
     Krátký program - program skrócony
     Obří slalom - slalom gigant
     Sjezd - zjazd
     Sportovní dvojice - pary sportowe
     Stíhací závod na 10 km - wyścig na 10 km
     štafeta 4x10 km - sztafeta 4 x 10 km
     Taneční páry - pary taneczne
     Volné jízdy - program dowolny
     Závod družstev - zawody drużynowe

      

     ZWROTY PODSTAWOWE

     ano  - tak
     ne  - nie
     Dĕkuji. lub Dĕkuju.  - Dziękuję.
     Není zač / lub / Za málo. / lub / Rádo se stalo.  - Proszę bardzo. / Nie ma za co.
     Prosίm.  - Proszę (prosząc o coś).
     Prosίm.  - Proszę (podając coś).
     Dobré ráno!  - Dzień dobry! (rano)
     Dobré odpoledne!  - Dzień dobry! (po południu)
     Na shledanou!  - Do widzenia!
     Dobrý večer!  - Dobry wieczór!
     Dobrou noc!  - Dobranoc!
     Ahoj!  - Cześć! (powitanie)
     Čau!  - Pa!
     Na shledanou!  - Do zobaczenia!
     Promiňte. / lub / S dovolenίm.  - Przepraszam! (np. zaczepiając osobę nieznajomą)
     Omlouvám se. / lub / Promiň. / lub / Je mi líto.  - Przepraszam. / Przykro mi.
     Vstup je volný.  - Wstęp jest wolny.

     PRZEDSTAWIANIE SIĘ

     Jmenuji se Bedřich Smetana. / lub / Jmenuju se Bedřich Smetana.  - Nazywam się Bedřich Smetana.
     Jmenuji se Alena. / lub / Jmenuju se Alena.  - Mam na imię Alena.
     Jak se jmenuješ?  - Jak się nazywasz?
     Tĕšί mĕ.  - Miło cię poznać.
     Jak se máš?  - Jak się masz?
     Dĕkuji, mám se dobře.  - Dziękuję, mam się dobrze.
     Jsem Čech.  - Jestem Czechem.
     Jsem z Polska.  - Jestem z Polski.
     Bydlím v Praze.  - Mieszkam w Pradze.
     Mnĕ je dvacet.  - Mam 20 lat.
     Pracuji v kanceláři.  - Pracuję w biurze.
     Pracuji jako čίšník.  - Pracuję jako kelner.
     Jsem zdravotní sestra.  - Jestem pielęgniarką.

      ROZMOWA

      Mluvίte anglicky?  - Czy mówi pan po angielsku?
     Mluvίte česky?  - Czy mówi pan po czesku?
     Mluvίm česky jen trochu.  - Mówię po czesku tylko trochę.
     Mluvte pomalu, prosím.  - Proszę mówić powoli.
     Prosίm vás, napište mi to.  - Czy mógłby pan to zapisać?
     Můžeš to zopakovat?  - Czy możesz powtórzyć?
     Nerozumίm.  - Nie rozumiem.
     Nevím.  - Nie wiem.

     PYTANIA O DROGĘ

      Kde je nejbližšί banka?  - Gdzie jest najbliższy bank?
     Jaká je to ulice?  - Jaka to ulica?
     Jak se dostanu do mĕsta?  - Jak się dostać do miasta?
     Hledám Husovu ulici.  - Szukam ulicy Husa.
     Nejsem odtud, prosím o pomoc?  - Nie jestem stąd, poszę o pomoc.
     To je odtud daleko.  - To jest daleko stąd.
     Ztratil jsem se.  - Zgubiłem się.
     Odboč vpravo.  - Skręć w prawo.
     Odboč vlevo.  - Skręć w lewo.
     Jdi rovně.  - Idź prosto.

     KOMUNIKACJA

     autobus  - autobus
     stanice metra  - stacja metra
     metro  - metro
     auto  - samochód
     letadlo  - samolot
     dálnice  - autostrada
     vlak  - pociąg
     taxίk  - taksówka
     letištĕ  - port lotniczy
     nádraží  - stacja kolejowa
     autobusová zastávka  - przystanek autobusowy
     obchod  - sklep
     benzínová pumpa  - stacja benzynowa
     zavazadlo  - bagaż
     úschovna zavazadel  - przechowalnia bagażu
     turistické informační centrum  - punkt informacji turystycznej
     odjezd  - odjazd
     odlet  - odlot
     zpoždĕnί  - opóźnienie
     přίjezd  - przyjazd
     přίlet  - przylot

     GODZINY,  DATY I LICZEBNIKI

     Kolik je hodin?  - Która jest godzina?
     V kolik hodin odjίždí ten vlak?  - O której godzinie odjeżdża ten pociąg?
     Kdy?  - Kiedy?
     dnes  - dzisiaj
     zίtra  - jutro
     včera  - wczoraj
     Je pĕt hodin.  - Jest piąta.
     Je šest hodin a deset minut.  - Jest 18.10.
     pondĕlί  - poniedziałek
     úterý  - wtorek
     středa  - środa
     čtvrtek  - czwartek
     pátek  - piątek
     sobota  - sobota
     nedĕle  - niedziela

      jeden  - 1
     dva / lub / dvĕ  - 2
     tři  - 3
     čtyři  - 4
     pĕt  - 5
     šest  - 6
     sedm  - 7
     osm  - 8
     devĕt  - 9
     deset  - 10
     jedenáct  - 11
     dvanáct  - 12
     dvacet  - 20
     třicet  - 30
     padesát  - 50
     sto  - 100
     tisíc  - 1000

      

      RESTAURACJA

     restaurace  - restauracja
     jídelnί lístek  - jadłospis, menu
     Přejete si objednat?  - Czy mogę przyjąć zamówienie?
     Pečené kuře s hranolkami, prosím.  - Poproszę kurczaka z rożna z frytkami.
     Bílou kávu, prosím.  - Poproszę kawę z mlekiem.
     Výborné.  - Bardzo smaczne.
     Dobrou chuť!  - Smacznego!
     Na zdraví!  - Na zdrowie! (toast)
     spropitné  - napiwek
     nůž  - nóż
     vidlička  - widelec
     talίř  - talerz
     hranolky  - frytki
     brambora  - ziemniak
     nudle  - makaron
     rýže  - ryż
     kuře  - kurczak
     vepřové  - wieprzowina
     hovĕzí  - wołowina
     telecί  - cielęcina
     zelenina  - warzywa
     ovoce  - owoce
     polévka  - zupa
     dezert / lub / zákusek  - deser
     minerálka  - woda mineralna
     perlivá  - gazowana
     neperlivá  - niegazowana
     šálek kávy  - filiżanka kawy
     hrníček čaje / lub / koflík čaje  - kubek herbaty
     láhev št'ávy  - butelka soku
     cukr  - cukier
     sůl  - sól
     pepř  - pieprz 

     W języku czeskim jest wiele słów, które nas Polaków śmieszą. Oto lista najbardziej popularnych czeskich słówek:

      akademik - kolej
     biustonosz – podprsenka
     burak – červená řepa
     instrumenty dęte - dechy
     kantor – směnárna
     karaluch- švab
     karabin - puška
     kaszanka - jelito
     klaun - august
     kurek - pipa
     latarka – lampička
     lipiec – červenec
     lody – zmrzlina
     oparzenie – popálenina
     piwiarnia - pivnice
     piwnica - sklep
     pociąg pospieszny - rychlík
     policzek - tvář
     powlekać emalią - emailovat'
     pośladek – zadek
     pracownik policji kryminalnej - kriminalista
     prawo jazdy – řidičský průkaz
     skrzyżowanie – křižovatka
     stacja benzynowa - benzínová pumpa
     stopa – chodidlo
     świeży- čerstvý
     uwaga na odstęp – pozor na odstup
     Wigilia – Štědrý večer
     ziemniak – brambora
     zupa – polévka
     żelazko – žehlička

     Zwroty związane ze zdrowiem

      Potřebuji lékaře!  - Potrzebuję lekarza!
     Je tady poblίž lékař?  - Czy jest w pobliżu lekarz?
     Cίtím se špatnĕ.  - Źle się czuję.
     Bolί mĕ břicho.  - Boli mnie brzuch.
     Mám horečku. / lub / Mám teplotu.  - Mam gorączkę.
     Potřebuji pomoc.  - Potrzebuję pomocy.
     nemocnice  - szpital
     lékárna  - apteka
     lék  - lekarstwo
     Zavolejte policii, prosím!  - Proszę zawołać policję!
     Ukradli mi doklady.  - Skradziono mi dokumenty.
     Okradli mě.  - Zostałem okradziony.
     Hořί!  - Pali się! Pożar!

      

      

     Velikonoce - Wielkanoc
     Pomlázka - Śmigus-Dyngus
     Kraslice - Pisanka
     tygr - tygrys
     opice - małpa
     žirafa - żyrafa
     zoologická zakrada - ogród zoologiczny
     had - wąż
     Jak się nazywasz? - Jak se jmenuješ?
     Nazywam się…. - Jmenuji se…
     Ile masz lat? - Kolik je Ti let?
     Mam dwanaście lat - Je mi dvanáct let.
     Gdzie się urodziłaś/łeś? - Kde jsi se narodil/a?
     Urodziłam/łem się w Polsce. - Narodil/a jsem se v Polsku.
     Gdzie mieszkasz? - Kde bydlíš?
     Mieszkam w…… - Bydlím v….

     uzeniny - wędliny
     čokoláda - czekolada
     bombóny - cukierki
     vejce - jajka

     šelmy - ssaki drapieżne
     dravci - ptaki drapieżne
     procházka - spacer
     plazi - gady
     obojživelníci - płazy
     savci - ssaki

     pozdrawiam Cię - zdravím Tě
     Która godzina? - Kolik je hodin?
     Jest wpół do piątej. - Je půl páté.
     Kiedy się spotkamy? - Kdy se sejdeme?
     Kiedy się znów zobaczymy? - Kdy se zase uvidíme?
     Lubię Cię. - Mám Tě rád.

     svátky - święta
     vyučovací den - dzień nauki
     prázdniny - wakacje, ferie
     slon - słoń
     hroch - hipopotam
     dětské hřiště - plac zabaw
     hopaka - huśtawka
     skluzavka - ślizgawka
     zvíře - zwierzę
     Skąd przyjechałaś/łeś? - Odkud jsi přijel/a?
     Przyjechałam/łem z Polski. - Přijel/a jsem z Polska.
     Co lubisz robić? - Co rád/a děláš?
     Lubię malować. - Rád/a maluji.
     Lubię czytać. - Rád/a čtu.
     Lubię grać w piłkę. - Rád/a hraju fotbal.
     Lubię leniuchować. - Rád/a lenoším.

     houska - bułka
     čaj - herbata
     džus - sok
     kostel - kościół
     hostina - uczta
     ptáci - ptaki
     orel - orzeł
     žirafa - żyrafa
     krysa, potkan - szczur
     krajta - pyton
     hroznýš - boa (dusiciel)
     Zobaczymy się jutro. - Uvidíme se zítra.
     Podobasz mi się. - Líbíš se mi.
     Zapraszam Cię na lody. - Zvu Tě na zmrzlinu.
     Chętnie Cię odwiedzę. - Rád/a Tě navštívím.
     Miło było Cię poznać. - Rád/a jsem Tě poznal/a.

      

     Napisali o nas:

     Na stronie Urzędu Gminy Świdnica:  TU I TAM PRZYJACIÓŁ MAM II
     Na stronie Urzędu Gminy Świdnica: PRZYJACIELSKIE SPOTKANIE Z CZECHAMI      

     WIZYTA PARTNERSKA W CZECHACH

     Uczniowie naszej szkoły mieli okazję odwiedzić swoich rówieśników z partnerskiej szkoły podstawowej w czeskim Kopidlnie w okolicach Jicina. W dniach 10-12 kwietnia grupa projektowa składająca się z 30 uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunami oraz 30 uczniami z zaprzyjaźnionej placówki uczestniczyła w trzecim już spotkaniu partnerskim w ramach projektu „Tu i Tam Przyjaciół Mam II”. Uczniowie wzięli udział w zajęciach umożliwiających im rozwijanie kompetencji językowych i społecznych. Podczas warsztatów zorganizowanych w szkole współpracowali w grupach poznając realia tamtejszej szkoły, komunikując się w językach rodzimych i języku angielskim oraz poznając czeskie tradycje i zwyczaje. W efekcie ich pracy powstały minisłowniczki czesko-polskie, a także prace plastyczne. Ważnym punktem programu były także zajęcia sportowe oraz zajęcia turystyczno-rekreacyjne. Uczestnicy wymiany odbyli atrakcyjne wycieczki po urokliwej okolicy Kopidlna. Odwiedzili między innymi pobliski Jicin, miasto rozbójnika Rumcajsa oraz siedzibę rodu Wallenstein. Wizyta była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy między nauczycielami zaangażowanymi w projekt. Zaplanowano dalsze działania wykraczające poza plan wizyt partnerskich. Nauczyciele języka angielskiego z obu szkół podjęli pierwsze kroki zmierzające do komunikowania się pomiędzy uczniami drogą mailową. Uczniowie wrócili bardzo zadowoleni i zachęceni do kolejnego spotkania zaplanowanego na początek czerwca. Odbędzie się ono ponownie po stronie czeskiej w dniach 5-7 czerwca 2019. Mikroprojekt „Tu i Tam Przyjaciół Mam II” realizowany jest w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Funduszu Mikroprojektów. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

      

      

      

      

      

            

     WIZYTA PARTNERSKA W CZECHACH

     W dniach od 5 -7 czerwca br. grupa 30 uczniów i 3 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym brała udział w czwartym i ostatnim już spotkaniu odbywającym się w ramach projektu pn. „Tu i Tam Przyjaciół Mam II”, który wspólnie realizują Gmina Świdnica i Miasto Kopidlno. Odbywające się po obu stronach granicy cykliczne wizyty miały na celu rozwijanie kompetencji językowych i społecznych uczestników oraz zapoznanie ich z atrakcjami turystycznymi polsko-czeskiego pogranicza.

     Podczas ostatniego spotkania czescy gospodarze zaprezentowali krainę zwaną „Czeskim Rajem”, która obfituje w liczne wąwozy, skały, punkty widokowe i zamki. Wspólne wycieczki do Zoo Safari, wspinaczki po Prachowskich Skałach, wizyta na Zamku Kost były nie tylko okazją do podziwiania widoków przepięknej okolicy, poznawania historii i kultury regionu, ale też treningiem językowym, pogłębianiem relacji oraz zdobywaniem nowych doświadczeń. Podczas warsztatów zorganizowanych w czeskiej szkole uczestnicy współpracowali w grupach poznając przydatne słownictwo oraz porównując czeskie i polskie tradycje i zwyczaje.

     Spotkanie zakończyło się podsumowaniem wspólnie spędzonego czasu, wymianą doświadczeń i dobrych praktyk. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

       

        

       

       

       

       

       

            

     Zakończenie projektu

      

     Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym informuje, że realizowany przez Szkołę mikroprojekt pn. „Tu i Tam Przyjaciół Mam II” w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. dobiegł końca.

     Mikroprojekt realizowany był w partnerstwie z Miastem Kopidlno/Szkołą Podstawową w Kopidlnie, na który uzyskano dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w ramach Funduszu Mikroprojektów, Oś priorytetowa 4 Współdzialanie instytucji i społeczności, Dzialanie 1. Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym.

     Całkowita wartość mikroprojektu wyniosła 19 869,96 EUR, natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 16 889,46 EUR.  

     Głównym celem mikroprojektu było usuwanie istniejących barier w tym barier językowych i mentalnych, integracja grupy docelowej projektu z obu stron granicy oraz pogłębianie i rozwijanie współpracy partnerskiej na obszarze polsko - czeskiego pogranicza. Ponadto celem projektu było wzajemne poznanie, zrozumienie oraz zwiększenie zaufania poprzez obalanie istniejących stereotypów. Założone cele mikroprojektu zostały osiągnięte poprzez organizację wspólnych spotkań partnerskich po obu stronach granicy, które ukierunkowane były na doskonalenie umiejętności językowych, zwiększanie wiedzy na temat partnera, jego regionu, historii, kultury, tradycji czy atrakcji turystycznych, a także wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

     Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

            

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
   • 74-853-88-29
   • Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica, dolnośląskie
    Poland
   • SPWitoszow/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych