• Bezpieczny Dolnoślązak

    • PROGRAM EDUKACYJNY

     „Bezpieczny Dolnoślązak”

     Organizator Programu

     Marszałek Województwa Dolnośląskiego

      

     Realizatorzy Programu

     Wydział Obronności i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu

     Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

      

     Nasza szkoła zakwalifikowała się do programu edukacyjnego "Bezpieczny Dolnoślązak", którego celem jest wsparcie szkół w projektowaniu działań mających na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpiecznych zachowań oraz praktycznego wykorzystania umiejętności współdziałania ze sł€żbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

     Ten niepowtarzalny w swoich założeniach programma sprawić, że uczniowie naszej szkoły nabędą umiejętności, które ułatwią im poruszanie się we współczesnym świecie, a także pozwolą reagować na niebezpieczeństwa i zagrożenia, którym podlegają osoby z ich najbliższego otoczenia. W tegorocznej edycji programu szczególny nacisk położony jest na tematykę niepełnosprawności, dlatego dodano zagadnienia, których celem jest podniesienie świadomości, zwiększenie integracji społecznej oraz pokonywanie stereotypów.

     PROGRAM SPRAWNY DOLNOŚLĄZAK

      

      BEZPIECZNE ŚRODOWISKO - WYCIECZKA DO PRZEDSIĘBIORSTWA UTYLIZACJI ODPADÓW

     W środę, 29 marca 2017r. uczniowie klas trzecich udali się do Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów. Trzecioklasiści poprzez godzinne zajęcia praktyczne dowiedzieli się, że bezpieczne i przyjazne środowisko, to mądre i oszczędne gospodarowanie mediami energetycznymi, wodą i paliwem. Oglądając różnorodne plansze, a następnie samodzielnie dokonując segregacji śmieci zrozumieli istotę tego działania, obiecując, że już zawsze będą reagować na wyrzucane przez innych w dowolnych miejscach papierki.


           Warsztaty w siedzibie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy

     28 marca uczniowie klas szóstych odwiedzili Komendę Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy i wzięli udział w warsztatach z zakresu ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Strażacy oprowadzili ich po remizie prezentując sprzęt strażacki i sprzęt służący do ewakuacji. Uczniowie obejrzeli prezentacje ze szkoleniowych akcji dotyczących ewakuacji z jaskiń, wysokich budynków, kominów oraz kolejek górskich. Prowadzący omawiając sposoby ewakuacji i prezentując sprzęt, pozwalał uczniom „wcielić się” w rolę poszkodowanego. Uczniowie ewakuowali się wzajemnie pokonując schody, wynosząc rannych z zagrożonych pomieszczeń. Celem dwugodzinnych warsztatów było nabycie umiejętności związanych z zachowaniem się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz pozwoliły przećwiczyć czynności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu.     Z WIZYTĄ W STRAŻY POŻARNEJ

     W WAŁBRZYCHU

      

     PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

      W czwartek, 02 marca uczniowie klas drugich i trzecich spotkali się z przedstawicielem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Godzinne zajęcia pokazały dzieciom, jak należy udzielić pierwszej pomocy drugiemu człowiekowi w chwili zagrożenia jego życia oraz w jaki sposób prawidłowo wykonać podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Uczniowie bardzo aktywnie i chętnie współpracowali z prowadzącym i zrozumieli, że zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest przede wszystkim utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia karetki pogotowia ratunkowego.

     ZAJĘCIA Z RATOWNIKIEM GOPR

     W dniach 3-4 listopada klasa V udała się na wycieczkę w KarkonoszeW Stacji Centralnej Grupy Karkonoskiej GOPR uczniowie wzięli udział w spotkaniu z ratownikiem GOPR, który oprowadził ich po stacji prezentując sprzęt służący ratowaniu turystów w górach i opowiedział o zagrożeniach chyhających podczas wędrówek górskich. Uczniowie z przejęciem wysłuchali historii najbardziej tragicznych wypadków, które miały miejsce w Karkonoszach w ostatnich latach. Ratownik zwrócił uwagę na właściwe przygotowanie do odbywania wędrówek w górach i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Uczniowie zadawali wiele pytań i zainteresowali się tym, jakie wymogi trzeba spełnić, by zostać ratownikiem GOPR.
     W piątek grupa wraz z przewodnikiem górskim wyruszyła na górski szlak. Trasą wiodącą od Świątyni Wang, z widokami na ściany Kotła Wielkiego Stawu, przez Polanę uczniowie dotarli nad Mały Staw i do schroniska Samotnia.​ Wspięli się na grzbiet Złotówki i osiągnęli bezleśny grzbiet, na którym położone jest schronisko Strzecha Akademicka. Wzmocnieni obiadem turyści mogli ruszyć żółtym szlakiem do Karpacza. Uczniowie pokonali ponad 8 km trasy, podczas której pan przewodnik uczył ich zasad bezpieczeństwa i podkreślał konieczność okazania dyscypliny i posłuszeństwa osobom dorosłym i doświadczonym.

      

     SPOTKANIE Z POLICJANTEM 

     21 listopada uczniowie pierwszej klasy uczestniczyli w spotkaniu z Policjantem z Wydziału Ruchu Drogowego panem Przemysławem Dziagaczem. Najmłodsze dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W nagrodę za aktywny udział uczniowie odblaski.

      

     Spotkanie z Grupą Karkonoską – GOPR klas III

      Uczniowie klasy IIIa i IIIb wraz z wychowawcami, 21 października 2016r. w drodze do Karpacza, zatrzymali się w Jeleniej Górze, na spotkanie z Grupą Karkonoską – GOPR. Podczas warsztatów dzieci doskonaliły umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia w górach, poznały początki ratownictwa górskiego w Polsce oraz główne przyczyny i rodzaje wypadków górskich. Uczniowie mieli możliwość „skorzystania” z górskiego sprzętu ułatwiającego pracę GOPR. Obiecywali, że na każdą wędrówkę w góry zabiorą ze sobą „rozwagę i ostrożność”, a także: wygodne buty, kurtkę, plecak wraz z latarką, apteczką, komórką, mapą, wodą i czekoladą.

      

     Warsztaty z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym

     Dnia 12 października br. klasy szóste uczestniczyły w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowanych przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Spotkanie z doświadczonymi ratownikami GOPR-u odbyło się w ramach świdnickich Dni Gór. Uczniowie podczas spotkania dowiedzieli się, jak przygotować się do wyprawy, jak zaplanować trasę, w co należy się ubrać i co trzeba ze sobą mieć wychodząc w góry. Warsztaty przygotowały uczniów do bezpiecznego poruszania się po górskich szlakach, uświadomiły skalę zagrożeń i niebezpieczeństw czyhających w górach oraz co najważniejsze - pozwoliły uczestnikom przećwiczyć czynności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w górach.

      

      

      

      Bezpieczne środowisko – wyjazd do Nadleśnictwa w Bojanicach

     3 października klasy pierwsza i drugie razem z wychowawcami wzięli udział w wycieczce do Nadleśnictwa w Bojanicach, gdzie odbyły się zajęcia w terenie mające na celu zapoznanie dzieci z zasadami zachowania się w lesie oraz z zasadami postępowania w przypadku napotkanych zwierząt. Uczniowie mieli również okazję obserwowania młodych drzewek w „szkółce leśnej”. Po zakończonych zajęciach przyszedł czas na wspólną zabawę i pieczone kiełbaski .


      

      

     Bezpieczne środowisko – wyjście do pobliskiego lasu

     15 września uczniowie klasy III a i III b wraz z wychowawcami udali się do Szkółki Leśnej w Bojanicach. Podczas trzygodzinnego pobytu w lesie, wszystkie dzieci wykonywały polecenia pana leśniczego. Teraz już doskonale wiedzą, jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia: atak dzików, pszczół oraz, jak istotne jest przestrzeganie znaków znajdujących się w lesie.  

      

      

      

     ALARM PRZECIWPOŻAROWY

     We wtorek 27 wrzesnia o godz. 10.00 miał miejsce próbny alarm przeciwpożarowy.

      

     BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY I ZE SZKOŁY

     Wrzesień w naszej szkole jest miesiącem, w którym szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo. Dlatego 22 września 2016 r. odbyło się spotkanie z policjantem, który  przybliżył dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, szczególną uwagę zwrócił na podstawowe zasady przechodzenia przez jezdnię. Uczniowie zainteresowaniem słuchali tego, co mówi. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa.

     ALBUM FOTOGRAFICZNY

      

     W GOSPODARSTWIE ROLNYM

     KLASY III

     9 czerwca 2016 r.

     Dzięki uprzejmości Państwa Jadwigi i Pawła Wichrów uczniowie klas trzecich zdobywali wiadomości i umiejętności na terenie gospodarstwa rolnego. Głównym założeniem tej wycieczki było podniesienie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa przed zbliżającymi się w okresie wakacji żniwami na wsi. Dzieciom towarzyszyły także panie z KRUS-u. Bardzo miłym zaskoczeniem dla dzieci było podsumowanie zdobytej wiedzy przy wspólnym ognisku z pieczeniem kiełbasek i lodowym deserem.

      

     ALBUM FOTOGRAFICZNY

      

      

      
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
   • sp-witoszow@wp.pl
   • 74-853-88-29
   • Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica, dolnośląskie
   • SPWitoszow
 • Galeria zdjęć

   brak danych