• Tu i tam przyjaciół mam

    •  

     MIKROPROJEKT

             

     Zakończył się polsko–czeski projekt „Tu i tam przyjaciół mam”. Ostatnie spotkanie w ramach partnerskiej współpracy odbyło się w Republice Czeskiej w dniach 29-31 marca br. Trzydziestoosobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym wraz z nauczycielami i opiekunami podczas pobytu w partnerskim mieście Kopidlno poznawała wielkanocne zwyczaje i tradycje sąsiada. Podczas dnia otwartego 31 marca mieszkańcy miasta i gospodarze spotkania zaprezentowali wielkanocne zwyczaje gościom, wśród których byli pracownicy Urzędu Gminy w Świdnicy: z-ca wójta p.Zbigniew Kanicki i dyrektor GOKSiR–u p.Krzysztof Jas. Na spotkaniu uroczyście podsumowano wielomiesięczną współpracę, przypomniano działania i rezultaty projektu oraz wręczono listy pamiątkowe.

     Uczniowie, którzy uczestniczyli w projekcie, brali udział w różnorodnych warsztatach twórczych, wykonywali świąteczne dekoracje, tworzyli fotomontaże, zwiedzali świątecznie przyozdobioną szkołę, uczestniczyli w konkursach sportowych oraz tematycznych. Uczestnikom bardzo podobała się wycieczka do ZOO Safari w Dvur Kralowe, zwiedzanie Jićina oraz wyjazd na basen do Aquacentrum w Jićinie. Założone cele projektu zostały osiągnięte przede wszystkim dzięki sprawnej organizacji czterech spotkań integracyjnych po obu stronach granicy. Uczestnicy z zaangażowaniem podejmowali się wspólnych zadań takich jak: warsztaty językowe, artystyczne, rozgrywki sportowe, wycieczki oraz gry i zabawy integracyjne. Świąteczny czas Bożego Narodzenia i Wielkanocy pozwolił poznać zwyczaje i tradycje kultury sąsiada, przełamać bariery, wymienić doświadczenia i miło spędzić czas.

     Realizowany projekt dostarczył wszystkim wiele wrażeń, wzbogacił w nowe doświadczenia, pomógł nawiązać nowe przyjaźnie oraz zachęcił do dalszej współpracy między szkołami w Kopidlnie i Witoszowie Dolnym.

      

            

           

       

               

               

         

         

              

         

               

              

         

               

               

          

                  

                

          

                  

                

          

               

     Wspominamy wspólnie spędzone chwile

     Uczestnicy polsko czeskiego projektu „Tu i tam przyjaciół mam” w miesiącu styczniu zaprezentowali swoim koleżankom i kolegom zdjęcia wykonane podczas spotkań integracyjnych.

     Wystawa fotografii miała miejsce w świetlicy szkolnej, można ją było oglądać podczas przerw oraz zajęć świetlicowych. Uczniowie z zainteresowaniem przyglądali się jak wygląda współpraca, czym ich koleżanki i koledzy zajmowali się podczas wspólnie spędzonych dni.

     Autorami zaprezentowanych zdjęć byli opiekunowie grupy oraz uczestnicy projektu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się nagrodzone zdjęcia w ramach konkursu fotograficznego „Zatrzymane w kadrze”, które znalazły się też w rozpowszechnianych kalendarzach.

      

         

             

         

      

     Polsko-czeskie Święta Bożego Narodzenia

     W dniach od 16 do 19 grudnia sześćdziesięcioosobowa grupa uczniów z partnerskich szkół w Kopidlnie i Witoszowie Dolnym uczestniczyła w kolejnym integracyjnym spotkaniu realizowanym w ramach polsko-czeskiego mikroprojektu „Tu i tam przyjaciół mam”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Trzydniowa wizyta studyjna upłynęła w świątecznym nastroju, jej celem było przybliżenie i poznanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia, promowanie życia, bogactwa kulturowego regionu. Uczniowie chętnie poznawali tradycje, zwyczaje i obrzędy związane z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i Czechach. Na warsztatach artystycznych mieli możliwość samodzielnego wykonania niepowtarzalnych stroików świątecznych, dekorowania oryginalnych bombek, którymi potem wspólnie ustroili choinkę w świetlicy szkolnej. Niezapomniane wrażenie wywarł na gościach z Republiki Czeskiej Jarmark Bożonarodzeniowy odbywający się na świdnickim Rynku, na którym lokalni wystawcy prezentowali swoje wyroby świąteczne. W programie spotkania znalazł się także czas na lubiane przez dzieci gry i potyczki sportowe na hali w Witoszowie Dolnym, wycieczka na sztuczne lodowisko w Świdnicy oraz wiele ciekawych gier i zabaw integracyjnych. W piątek uczniowie z zainteresowaniem oglądali przedstawienie teatralne o Witoszy, legendarnym założycielu osady Witoszów. Sobota zakończyła się uroczystym wieczorem kolęd, z udziałem zaproszonych gości z Republiki Czeskiej z panią burmistrz miasta Kopidlna - Haną Masákovą oraz przedstawicieli z Urzędu Gminy Świdnica – m.in. Sekretarz Gminy Świdnica Jadwigą Generowicz, dyrektorem Gminnego Zespołu Oświaty Marią Jaworską. Podczas spotkania uczestnicy projektu zaprezentowali zwyczaje, tradycje, potrawy i obrzędy związane ze Świętami Bożego Narodzenia, wspólnie śpiewali kolędy oraz przedstawili radosne jasełka. W trakcie spotkań rozstrzygnięto też odbywający się w ramach projektu konkurs fotograficzny „Zatrzymane w kadrze”, nagrodzono laureatów, a wszystkim uczestnikom spotkań wręczono pamiątkowe medale, kalendarze z wyróżnionymi zdjęciami oraz widokówki z fotografiami gminy Świdnica.

     Polsko-české vánoce

     Ve dnech 16.-19. prosince 2011 se šedesátičlenná skupina žáků z partnerských škol v Kopidlně a Witoszowě Dolním účastnila dalšího integračního setkání, které probíhalo v rámci polsko-českého mikroprojektu "Tu a tam kamarády mám" spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. Třídenní studijní návštěva probíhala ve vánoční atmosféře a jejím cílem bylo přiblížit a poznat tradice a zvyky spojené s vánočními svátky, propagace života a kulturního bohatství regionu.

     Žáci rádi poznávali tradice, zvyky a obřady související s vánočními svátky v Polsku a ČR. V rámci umělecké dílny měli možnost vyrobit neopakovatelné vánoční ozdoby, zdobit vánoční koule, kterými pak ozdobili stromeček ve školní družině.

     Nezapomenutelné dojmy si hosté z České republiky odvezli z Vánočního jarmarku, který probíhal na svídnickém náměstí, kde místní vystavovatelé prezentovali své vánoční výrobky. Na programu setkání byly i oblíbené hry a sportovní soutěže v hale ve Witoszowě Dolním, výlet na kluziště ve Svídnici a mnoho zajímavých integračních aktivit. V pátek žáci se zájmem zhlédli divadelní představení o Witoszi, bájným zakladateli osady Witoszów.

     V sobotní podvečer se konal slavnostní večer koled, s účastí pozvaných hostů z České republiky s paní starostkou města Kopidlno - Hanou Masákovou a zástupci Obecního úřadu ve Svídnici - mj. tajemnicí obce Svídnica paní Jadwigou Generowicz a ředitelkou Obecního školského úřadu - paní Marii Jaworskou. Během setkání účastníci projektu prezentovali zvyky, tradice, jídla a obřady související s Vánocemi, společně zpívali koledy a prezentovali veselé jesličky.

     Během sekání došlo k vyhlášení cen v rámci fotografické soutěže pořádané v rámci projektu „Zatrzymane w kadrze”, vítězům byly předány ceny a všichni účastníci setkání obdrželi pamětní medaile, kalendáře s vítěznými fotografiemi a pohlednice s fotografiemi obce Svídnica.

      

      

      

     „TU I TAM PRZYJACIÓŁ MAM”

     PROGRAM POLSKO – CZESKICH SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH

     W DNIACH 16 ‑ 18.12.2011r.

      

     Piątek 16.12.2011r.

      

     10.00 – przyjazd grupy dzieci z Czech wraz z opiekunami, zakwaterowanie, śniadanie

     11.00 – I grupa - warsztaty językowe „W kręgu kolęd”

     11.00 – II grupa - warsztaty artystyczne (wykonanie ozdób choinkowych)

     12.00 – I grupa – warsztaty artystyczne (wykonanie ozdób choinkowych)

     12.00 – II grupa - warsztaty językowe „W kręgu kolęd”

     13.30 ‑ obiad

     14.30 – przejazd do Witoszowa Dolnego, wspólne ubieranie choinki w szkole

     15.30 – przedstawienie teatralne przygotowane przez polskie dzieci

     17.00 – zabawy integracyjne, rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego, wręczenie nagród

     18.30 – kolacja

      

      

     Sobota 17.12.2011r.

      

     8.00 – śniadanie

     9.00 – przejazd do Witoszowa Dolnego

     9.30 – 11.30 – rozgrywki sportowe w hali w Witoszowie Dolnym

     12.00 – 14.00 – wycieczka do Świdnicy na Jarmark Bożonarodzeniowy

     14.00 – obiad

     15.00 – 15.30 – spacer po Rynku w Świdnicy

     16.00 – 18.00 – „Wieczór kolęd” spotkanie środowiskowe w świetlicy „Leśniczówka”

     18.30 – kolacja

      

      

     Niedziela 18.12.2011r.

      

     9.00 – śniadanie

     10.00 – 13.00 – wyjazd do Świdnicy na lodowisko

     13.30 – obiad

     14.30 – 15.00 składanie życzeń świątecznych, wręczanie upominków wykonanych przez uczestników spotkania

     15.30 – wyjazd czeskiej grupy

      

     "TU A TAM KAMARÁDY MÁM"

     PROGRAM POLSKO-ČESKÉHO INTEGRAČNÍHO SETKÁNÍ

     VE DNECH 16.-18.12.2011


     Pátek 16.12.2011

     10.00 – příjezd skupiny dětí z ČR včetně doprovodu, ubytování, snídaně

     11.00 – 1. skupina – jazyková dílna "V kruhu koled"

     11.00 – 2. skupina – umělecká dílna (výroba vánočních ozdob)

     12.00 – 2. skupina – umělecká dílna (výroba vánočních ozdob)

     12.00 – 2. skupina – jazyková dílna "V kruhu koled"

     13.30 – oběd

     14.30 – odjezd do Witoszowa Dolního, společné ustrojení vánočního stromečku ve škole

     15.30 – divadelní představení připravené polskými dětmi

     17.00 – integrační hry, vyhlášení výsledků fotografické soutěže, předání cen

     18.30 – večeře

      


     Sobota 17.12.2011

      

     8.00 – snídaně

     9.00 – odjezd do Witoszowa Dolního

     9.30 – 11.30 – sportovní klání v hale ve Witoszowě Dolním

     12.00 – 14.00 – výlet do Svídnice na Vánoční jarmark

     14.00 – oběd

     15.00 – 15.30 – procházka náměstím ve Svídnici

     16.00 – 18.00 – „Večer s koledami” setkání v klubovně „Leśniczówka”

     18.30 – večeře

      

      

     Neděle 18.12.2011

      

     9.00 – snídaně

     10.00 – 13.00 – odjezd od Svídnice na kluziště

     13.30 – oběd

     14.30 – 15.00 – vánoční přání, předání
     dárků vyrobených účastníky
     setkání

     15.30 – odjezd skupiny českých dětí s doprovodem

      

      

      

     Sprawozdanie ze spotkania integracyjnego 23 – 25.09.2011r.

                 W dniach od 23 do 25 września gościliśmy zaprzyjaźnioną grupę uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Kopidlnie. Integracyjne spotkanie przeprowadzone w ramach projektu „Tu i tam przyjaciół mam” rozpoczęło się w piątek 23 września w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie. Trzydziestoosobową grupę uczniów z Czech i ich trzech nauczycieli - opiekunów przywitała dyrektor Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym pani Krystyna Kwaśnik.

                 Program spotkań był bardzo urozmaicony i interesujący. Pierwszego dnia odbywały się warsztaty językowe, na których uczestnicy poznawali przygody bajkowego rozbójnika Rumcajsa oraz opracowywali role i słownictwo potrzebne do odgrywania scenek.

         

      

                 Słownik polsko – czeski okazał się być wówczas bardzo cenną pomocą.

         

                 W czasie gdy grupa językowa pracowała nad tłumaczeniami, równolegle odbywały się inne warsztaty artystyczne: malowanie farbami olejnymi oraz zajęcia ceramiczne.

         

      

     Wieczorem odbyło się wspólne ognisko, a po nim wyczekiwana przez wielu dyskoteka.

       

     Na potrzeby projektu uczestnikom zakupiono jednakowe polary i plecaki, które okazały się być bardzo przydatne na odbywających się wycieczkach. Ubiór odpowiednio promował projekt oraz wyróżniał grupę.

       

                 Wygodnie i komfortowo podróżowaliśmy autokarem.

                 Wszędzie dopisywała nam piękna pogoda i dobre humory.Nasza grupa często wzbudzała zainteresowanie i była zapraszana do rozmów. W Świdnicy udało się nam spotkać wiele interesujących osób, a wśród nich wielkiego fana Czech, który poprosił nas o zdjęcie.

                  

      

                 Sobota obfitowała w turystyczne niespodzianki. Na początku odwiedziliśmy Szkołę Podstawową i halę sportową w Witoszowie Dolnym.

     W Świdnicy zwiedziliśmy Kościół Pokoju, Katedrę i Rynek.

             

      

                      Tamę w Lubachowie mogliśmy podziwiać też z tarasu restauracji, w której jedliśmy sobotni obiad.

      

                 Kolejnymi miejscami, które chcieliśmy pokazać naszym przyjaciołom z Czech były: Palmiarnia w Wałbrzychu oraz Zamek Książ.

       

      

     Niedziela upłynęła pod znakiem teatru. Najpierw oglądnęliśmy przedstawienie kukiełkowe pt. „Kozucha Kłamczucha” przygotowane przez polskie dzieci.

        

      

     Potem w plenerze przygotowywaliśmy scenografię, rekwizyty i role do występów.

        

     Nasze prezentacje sceniczne otrzymały zasłużone brawa.

                 Podczas spotkań wiele się o sobie nauczyliśmy, poznaliśmy nasze zwyczaje, kulturę, poglądy i język. Miło i owocnie spędziliśmy czas. Teraz czekamy jakie nowe wyzwania przyniesie kolejne spotkanie w ramach projektu „Tu i tam przyjaciół mam”.

      

     „TU I TAM PRZYJACIÓŁ MAM”

     PROGRAM POLSKO – CZESKICH

     SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH W DNIACH 23-25.09.2011r.

      

     Piątek 23.09.2011r.

      

     10.00 – przyjazd grupy dzieci z Czech wraz z opiekunami, zakwaterowanie, śniadanie

     12.00 – I grupa – warsztaty językowe

     12.00 – II grupa – warsztaty plastyczne

     14.00 – obiad, przerwa

     15.00 – I grupa – warsztaty plastyczne

     15.00 – II grupa – warsztaty językowe

     17.00 – czas wolny

     18.00 – kolacja

     19.00 – wspólne ognisko, gry i zabawy integracyjne, śpiewanie piosenek,

      

     Sobota 24.09.2011r.

      

     8.00 – śniadanie

     9.30 – zwiedzanie szkoły i hali sportowej w Witoszowie Dolnym

     10.30 – wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Świdnicy (poznanie historii i zabytków miasta)

     14.00 – obiad

     15.00 – wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Wałbrzycha (Palmiarnia, Zamek Książ)

     18.00 – kolacja

     19.00 – gry i zabawy integracyjne, dyskoteka

      

     Niedziela 25.09.2011r.

      

     9.00 – śniadanie

     10.00 – przedstawienie teatralne przygotowane przez polskie dzieci

     11.00 – warsztaty teatralne, wspólne gry i zabawy sceniczne

     14.00 – występy artystyczne uczestników warsztatów

     15.00 – obiad

     16.30 – wyjazd czeskiej grupy

      

     W trakcie spotkań wykonywane są zdjęcia do Konkursu Fotograficznego

      

      

     Spotkanie integracyjne w Kopidlnie

      

     Rozpoczęto polsko – czeski projekt „Tu i tam przyjaciół mam” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym w dniach od 17 do 19 czerwca gościli na trzydniowej wizycie studyjnej w partnerskiej szkole podstawowej w Kopidlnie.

      

     Program wyjazdu był bardzo interesujący i wartościowy. Uczestnicy zapoznali się ze swoimi czeskimi rówieśnikami, brali udział w atrakcyjnych zajęciach językowych, sportowych i plastycznych. Dzieci wspólnie zwiedzały miasto i zachwycały się jego historią, architekturą oraz malowniczością położenia. Niezwykle interesującym punktem programu okazało się zwiedzanie urokliwych zakątków czeskiej gminy - Prochowskich Skał oraz bardzo dobrze znanego dzieciom z bajki miasteczka rozbójnika Rumcajsa – Jićina.

      

     "Najbardziej podobała mi się wycieczka w góry. Tam były takie ciasne korytarze, po których bardzo dawno temu płynęła woda. Podobało mi się też na wysokiej wieży w Jićinie, były stamtąd piękne widoki. Czesi mają dużo zieleni w swoim miasteczku i ładną szkołę." – mówi Klaudia.

      

     "Czeski język wcale nie jest trudny, można dużo zrozumieć. Nauczyliśmy się dużo czeskich zwrotów i wierszyków, oglądaliśmy przedstawienie o Stuliku i Sylence, zwiedzaliśmy szkołę." – wspomina Kuba.

      

     Niespodziankom, atrakcjom i radościom nie było końca. Odbyły się towarzyskie mecze, była dyskoteka, festyn na murawie boiska, wycieczka w góry, warsztaty i wspólne odkrywanie języka. Nawiązały się też sympatyczne koleżeńskie relacje między uczestnikami projektu. Dzieci niechętnie opuszczały gościnne miasteczko i swoich nowych przyjaciół. Z niecierpliwością wyczekują teraz rewizyty Czechów w naszej gminie.

      

     Do zobaczenia we wrześniu!

     Třídenní studijní návštěva žáků byla plná zážitků a atrakcí. Program setkání byl velice pestrý a zajímavý. První den se uskutečnily jazykové, výtvarné a keramické dílny, které účastníky přiměly ke spontánním aktivitám. Večer se skupina českých a polských děti bavila na diskotéce a u společného táboráku.

     V sobotu polští žáci prezentovali svým vrstevníkům z České republiky školu a sportovní halu ve Witoszowě Dolním. Následně byly uspořádané výlety do nejkrásnějších turistických míst v regionu. Účastníci společně navštívili Kostel Míru, Katedrálu, náměstí ve Świdnici, Palmový skleník ve Wałbrzychu a zámek Książ.

     Neděle pak patřila divadlu. Účastníci zhlédli loutkové představení Kozucha Kłamczucha, které polští žáci přednesli i v češtině. Během divadelních dílen děti připravovaly scénickou výpravu, režírovaly a hrály scénky spojené s dobrodružstvími pohádkového loupežníka Rumcajse.

     Třídenní setkání probíhalo v přátelské atmosféře, spontánně byla odbourána jazyková bariéra. Účastníci s nadšením poznávali zvyky, kulturu a jazyk partnerské skupiny, poznávali krásy regionu a upevňovali sousedské vztahy. Všem přála skvělá nálada, krásné slunečné počasí a radostná atmosféra.

     KONIEC JĘZYKA ZA PRZEWODNIKA

     Vánoce – Boże Narodzenie
     Stromeček – Choinka
     Koleda – Kolęda
     Dárky – Prezenty
     Mikuláš – Mikołaj
     Štědrý den – Wigilia
     Přání – Życzenia
     Betlém – Szopka

     BARÁK – BARAK
     PROVIZORNÍ STAVBA – DOM
     DÍVÁK – DZIWAK
     PODIVÍN – WIDZ
     DROGA – DROGA
     SILNICE – NARKOTYK

     KVĚTEN – KWIECIEŃ
     DUBEN – MAJ
     JELITA – JELITA
     STŘEVA – KASZANKA
     LÁSKA – LASKA
     HŮL – MIŁOŚĆ
     NÁPAD – NAPAD
     PŘEPADENÍ – POMYSŁ
     PÁCHNE – PACHNIE
     VONÍ – ŚMIERDZI
     HROCH - GROCH
     HRÁCH – HIPOPOTAM
     POKUTA – POKUTA
     POKÁNÍ – MANDAT
     POPRAVA – POPRAWA
     ZLEPŠENÍ – EGZEKUCJA
     STATEK – STATEK
     LOĎ – GOSPODARSTWO

     TEČKA – TECZKA
     AKTOVKA – KROPKA
     SKLEP – SKLEP|
     OBCHOD – PIWNICA
     TRUP – TRUP
     MRTVOLA – TUŁÓW
     ČERSTVÝ – CZERSTWY
     STARÉ, OKORALÉ – ŚWIEŻY
     ÚRODA – URODA
     KRÁSA – PLONY
     TAJEMNICE – TAJEMNICA
     TAJEMSTVÍ – SEKRETARZ
     ZÁCHOD – ZACHÓD
     ZÁPAD – UBIKACJA
     UBIKACE – UBIKACJA
     ZÁCHOD – KWATERA
     ZÁPAS – ZAPAS
     ZÁSOBA – MECZ

     Č - CZ                           ČIN – CZYN
     Š - SZ                           ŠOK – SZOK
     Ř - RZ                    ŘEKA – RZEKA
     Ž - Ż                  VÁŽKA – WAŻKA
     Ň - Ń                       DLAŇ – DŁOŃ

     Ď - ZMIĘKCZONE D [ĎÁBEL]
     Ť - ZMIĘKCZONE T [CHOŤ]
     Ě – ZMIĘKCZA SPÓŁGŁOSKĘ PRZED SOBĄ
     NP. MĚSTO-MIESTO/MIASTO

     Á, É, Í, Ó, Ý, Ú, Ů - DŁUGIE SAMOGŁOSKI  A

      

     ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

     advent - adwent
     betlém - szopka
     cukroví - słodkości
     dárek - prezent, upominek
     jesle - jasełka
     jídelníček - menu
     kapr - karp
     koleda - kolęda
     obdarovávat se - obdarowywać się
     ozdoba - ozdoba
     první objevení hvězdy na obloze - pojawienie się pierwszej gwiazdy na niebie
     přání - życzenia
     půlnoční mše - północna msza
     půst - post
     rozbalování dárků - rozpakowywanie prezentów
     Silvestr - Sylwester
     sladkost - słodkość
     slavit Vánoce - obchodzić Święta
     stromeček - choinka
     Svatý Mikuláš - Święty Mikołaj
     štědrovečerní večeři - wieczerza wigilijna
     štědrý den - Wigilia
     tradice - tradycja
     tradiční jídlo - danie tradycyjne
     umělohmotný stromeček - sztuczna choinka
     Vanoce - Święta Bożego Narodzenia
     vánoční stromeček - choinka
     vánoční stůl - stół świąteczny (przenośnia)
     vánoční šílenství - świąteczne szaleństwo
     zabalené dárky - zapakowane prezenty
     bohoslužba - nabożeństwo

     Boží Hod - Boże Narodzenie
     božíhodový den - dzień Bożego Narodzenia
     hojnost pokrmů - różnorodność pokarmów
     hořící svíčka - płonąca świeczka
     Ježíšek - Mikołaj (w Czechach Ježíšek daje prezenty pod choinkę)
     jmelí - jemioła
     kolední obchůzka - chodzenie po kolędzie
     mít plné ruce práce - mieć pełne ręce roboty
     mít radost - cieszyć się
     Nový Rok - Nowy Rok
     postít se - pościć
     předstírat radost - udawać radość
     předvánoční shon - przedświąteczna gonitwa (gorączka)
     přejídat se - przejadać się
     půlnoční bohoslužba - pasterka
     rozbalování dárků - rozpakowywanie prezentów
     rybí kůstka - ość
     strojit stromeček - stroić choinkę
     svátek Tří králů - Święto Trzech Królów

     SPORTY ZIMOWE

     Alpské lyžování - narciarstwo alpejskie
     Běh na lyžích - bieg na nartach
     Biatlon - biathlon
     Boby - bobsleje
     Curling - curling
     Krasobruslení - łyżwiarstwo figurowe
     Lední hokej - hokej na lodzie
     Lyžování - narciarstwo
     Lyžování akrobatické - narciarstwo akrobatyczne
     Lyžování klasické - narciarstwo klasyczne
     Rychlobruslení - łyżwiarstwo torowe
     Sánkařství - saneczkarstwo
     Severská kombinace - kombinacja norweska
     Sjezdové lyžování - narciarstwo zjazdowe
     Skoky na lyžích - skoki narciarskie
     Snowboard - snowboard
     Jízda v boulích - jazda po muldach
     Krátký program - program skrócony
     Obří slalom - slalom gigant
     Sjezd - zjazd
     Sportovní dvojice - pary sportowe
     Stíhací závod na 10 km - wyścig na 10 km
     štafeta 4x10 km - sztafeta 4 x 10 km
     Taneční páry - pary taneczne
     Volné jízdy - program dowolny
     Závod družstev - zawody drużynowe

      

     ZWROTY PODSTAWOWE

     ano  - tak
     ne  - nie
     Dĕkuji. lub Dĕkuju.  - Dziękuję.
     Není zač / lub / Za málo. / lub / Rádo se stalo.  - Proszę bardzo. / Nie ma za co.
     Prosίm.  - Proszę (prosząc o coś).
     Prosίm.  - Proszę (podając coś).
     Dobré ráno!  - Dzień dobry! (rano)
     Dobré odpoledne!  - Dzień dobry! (po południu)
     Na shledanou!  - Do widzenia!
     Dobrý večer!  - Dobry wieczór!
     Dobrou noc!  - Dobranoc!
     Ahoj!  - Cześć! (powitanie)
     Čau!  - Pa!
     Na shledanou!  - Do zobaczenia!
     Promiňte. / lub / S dovolenίm.  - Przepraszam! (np. zaczepiając osobę nieznajomą)
     Omlouvám se. / lub / Promiň. / lub / Je mi líto.  - Przepraszam. / Przykro mi.
     Vstup je volný.  - Wstęp jest wolny.

     PRZEDSTAWIANIE SIĘ

     Jmenuji se Bedřich Smetana. / lub / Jmenuju se Bedřich Smetana.  - Nazywam się Bedřich Smetana.
     Jmenuji se Alena. / lub / Jmenuju se Alena.  - Mam na imię Alena.
     Jak se jmenuješ?  - Jak się nazywasz?
     Tĕšί mĕ.  - Miło cię poznać.
     Jak se máš?  - Jak się masz?
     Dĕkuji, mám se dobře.  - Dziękuję, mam się dobrze.
     Jsem Čech.  - Jestem Czechem.
     Jsem z Polska.  - Jestem z Polski.
     Bydlím v Praze.  - Mieszkam w Pradze.
     Mnĕ je dvacet.  - Mam 20 lat.
     Pracuji v kanceláři.  - Pracuję w biurze.
     Pracuji jako čίšník.  - Pracuję jako kelner.
     Jsem zdravotní sestra.  - Jestem pielęgniarką.

      ROZMOWA

      Mluvίte anglicky?  - Czy mówi pan po angielsku?
     Mluvίte česky?  - Czy mówi pan po czesku?
     Mluvίm česky jen trochu.  - Mówię po czesku tylko trochę.
     Mluvte pomalu, prosím.  - Proszę mówić powoli.
     Prosίm vás, napište mi to.  - Czy mógłby pan to zapisać?
     Můžeš to zopakovat?  - Czy możesz powtórzyć?
     Nerozumίm.  - Nie rozumiem.
     Nevím.  - Nie wiem.

     PYTANIA O DROGĘ

      Kde je nejbližšί banka?  - Gdzie jest najbliższy bank?
     Jaká je to ulice?  - Jaka to ulica?
     Jak se dostanu do mĕsta?  - Jak się dostać do miasta?
     Hledám Husovu ulici.  - Szukam ulicy Husa.
     Nejsem odtud, prosím o pomoc?  - Nie jestem stąd, poszę o pomoc.
     To je odtud daleko.  - To jest daleko stąd.
     Ztratil jsem se.  - Zgubiłem się.
     Odboč vpravo.  - Skręć w prawo.
     Odboč vlevo.  - Skręć w lewo.
     Jdi rovně.  - Idź prosto.

     KOMUNIKACJA

     autobus  - autobus
     stanice metra  - stacja metra
     metro  - metro
     auto  - samochód
     letadlo  - samolot
     dálnice  - autostrada
     vlak  - pociąg
     taxίk  - taksówka
     letištĕ  - port lotniczy
     nádraží  - stacja kolejowa
     autobusová zastávka  - przystanek autobusowy
     obchod  - sklep
     benzínová pumpa  - stacja benzynowa
     zavazadlo  - bagaż
     úschovna zavazadel  - przechowalnia bagażu
     turistické informační centrum  - punkt informacji turystycznej
     odjezd  - odjazd
     odlet  - odlot
     zpoždĕnί  - opóźnienie
     přίjezd  - przyjazd
     přίlet  - przylot

     GODZINY,  DATY I LICZEBNIKI

     Kolik je hodin?  - Która jest godzina?
     V kolik hodin odjίždí ten vlak?  - O której godzinie odjeżdża ten pociąg?
     Kdy?  - Kiedy?
     dnes  - dzisiaj
     zίtra  - jutro
     včera  - wczoraj
     Je pĕt hodin.  - Jest piąta.
     Je šest hodin a deset minut.  - Jest 18.10.
     pondĕlί  - poniedziałek
     úterý  - wtorek
     středa  - środa
     čtvrtek  - czwartek
     pátek  - piątek
     sobota  - sobota
     nedĕle  - niedziela

      jeden  - 1
     dva / lub / dvĕ  - 2
     tři  - 3
     čtyři  - 4
     pĕt  - 5
     šest  - 6
     sedm  - 7
     osm  - 8
     devĕt  - 9
     deset  - 10
     jedenáct  - 11
     dvanáct  - 12
     dvacet  - 20
     třicet  - 30
     padesát  - 50
     sto  - 100
     tisíc  - 1000

      

      RESTAURACJA

     restaurace  - restauracja
     jídelnί lístek  - jadłospis, menu
     Přejete si objednat?  - Czy mogę przyjąć zamówienie?
     Pečené kuře s hranolkami, prosím.  - Poproszę kurczaka z rożna z frytkami.
     Bílou kávu, prosím.  - Poproszę kawę z mlekiem.
     Výborné.  - Bardzo smaczne.
     Dobrou chuť!  - Smacznego!
     Na zdraví!  - Na zdrowie! (toast)
     spropitné  - napiwek
     nůž  - nóż
     vidlička  - widelec
     talίř  - talerz
     hranolky  - frytki
     brambora  - ziemniak
     nudle  - makaron
     rýže  - ryż
     kuře  - kurczak
     vepřové  - wieprzowina
     hovĕzí  - wołowina
     telecί  - cielęcina
     zelenina  - warzywa
     ovoce  - owoce
     polévka  - zupa
     dezert / lub / zákusek  - deser
     minerálka  - woda mineralna
     perlivá  - gazowana
     neperlivá  - niegazowana
     šálek kávy  - filiżanka kawy
     hrníček čaje / lub / koflík čaje  - kubek herbaty
     láhev št'ávy  - butelka soku
     cukr  - cukier
     sůl  - sól
     pepř  - pieprz 

     W języku czeskim jest wiele słów, które nas Polaków śmieszą. Oto lista najbardziej popularnych czeskich słówek:

      akademik - kolej
     biustonosz – podprsenka
     burak – červená řepa
     instrumenty dęte - dechy
     kantor – směnárna
     karaluch- švab
     karabin - puška
     kaszanka - jelito
     klaun - august
     kurek - pipa
     latarka – lampička
     lipiec – červenec
     lody – zmrzlina
     oparzenie – popálenina
     piwiarnia - pivnice
     piwnica - sklep
     pociąg pospieszny - rychlík
     policzek - tvář
     powlekać emalią - emailovat'
     pośladek – zadek
     pracownik policji kryminalnej - kriminalista
     prawo jazdy – řidičský průkaz
     skrzyżowanie – křižovatka
     stacja benzynowa - benzínová pumpa
     stopa – chodidlo
     świeży- čerstvý
     uwaga na odstęp – pozor na odstup
     Wigilia – Štědrý večer
     ziemniak – brambora
     zupa – polévka
     żelazko – žehlička

     Zwroty związane ze zdrowiem

      Potřebuji lékaře!  - Potrzebuję lekarza!
     Je tady poblίž lékař?  - Czy jest w pobliżu lekarz?
     Cίtím se špatnĕ.  - Źle się czuję.
     Bolί mĕ břicho.  - Boli mnie brzuch.
     Mám horečku. / lub / Mám teplotu.  - Mam gorączkę.
     Potřebuji pomoc.  - Potrzebuję pomocy.
     nemocnice  - szpital
     lékárna  - apteka
     lék  - lekarstwo
     Zavolejte policii, prosím!  - Proszę zawołać policję!
     Ukradli mi doklady.  - Skradziono mi dokumenty.
     Okradli mě.  - Zostałem okradziony.
     Hořί!  - Pali się! Pożar!

      

      

     Velikonoce - Wielkanoc
     Pomlázka - Śmigus-Dyngus
     Kraslice - Pisanka
     tygr - tygrys
     opice - małpa
     žirafa - żyrafa
     zoologická zakrada - ogród zoologiczny
     had - wąż
     Jak się nazywasz? - Jak se jmenuješ?
     Nazywam się…. - Jmenuji se…
     Ile masz lat? - Kolik je Ti let?
     Mam dwanaście lat - Je mi dvanáct let.
     Gdzie się urodziłaś/łeś? - Kde jsi se narodil/a?
     Urodziłam/łem się w Polsce. - Narodil/a jsem se v Polsku.
     Gdzie mieszkasz? - Kde bydlíš?
     Mieszkam w…… - Bydlím v….

     uzeniny - wędliny
     čokoláda - czekolada
     bombóny - cukierki
     vejce - jajka

     šelmy - ssaki drapieżne
     dravci - ptaki drapieżne
     procházka - spacer
     plazi - gady
     obojživelníci - płazy
     savci - ssaki

     pozdrawiam Cię - zdravím Tě
     Która godzina? - Kolik je hodin?
     Jest wpół do piątej. - Je půl páté.
     Kiedy się spotkamy? - Kdy se sejdeme?
     Kiedy się znów zobaczymy? - Kdy se zase uvidíme?
     Lubię Cię. - Mám Tě rád.

     svátky - święta
     vyučovací den - dzień nauki
     prázdniny - wakacje, ferie
     slon - słoń
     hroch - hipopotam
     dětské hřiště - plac zabaw
     hopaka - huśtawka
     skluzavka - ślizgawka
     zvíře - zwierzę
     Skąd przyjechałaś/łeś? - Odkud jsi přijel/a?
     Przyjechałam/łem z Polski. - Přijel/a jsem z Polska.
     Co lubisz robić? - Co rád/a děláš?
     Lubię malować. - Rád/a maluji.
     Lubię czytać. - Rád/a čtu.
     Lubię grać w piłkę. - Rád/a hraju fotbal.
     Lubię leniuchować. - Rád/a lenoším.

     houska - bułka
     čaj - herbata
     džus - sok
     kostel - kościół
     hostina - uczta
     ptáci - ptaki
     orel - orzeł
     žirafa - żyrafa
     krysa, potkan - szczur
     krajta - pyton
     hroznýš - boa (dusiciel)
     Zobaczymy się jutro. - Uvidíme se zítra.
     Podobasz mi się. - Líbíš se mi.
     Zapraszam Cię na lody. - Zvu Tě na zmrzlinu.
     Chętnie Cię odwiedzę. - Rád/a Tě navštívím.
     Miło było Cię poznać. - Rád/a jsem Tě poznal/a.

      

     Napisali o nas

     Portal Powiatu Świdnickiego:

     http://www.wiadomosci.swidnickie.pl/kultura/9183-przyjanie-nawizane

      

     Biuletyn Euroregionu Glacensis (biuletyn nr 3,4 z roku 2011 w PDF, strona 29):

     http://www.euroregion-glacensis.ng.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=130:biuletyn-euroregionu-glacensis&catid=66:projekty-wasne&Itemid=103

      

     Tekst kolędy „Cicha noc”

      

     Cicha noc, święta noc,
     Pokój niesie ludziom wszem,
     A u żłóbka Matka Święta
     Czuwa sama uśmiechnięta
     Nad dzieciątka snem,
     Nad dzieciątka snem.

      

     Cicha noc, święta noc,
     Pastuszkowie do swych trzód
     Biegną wielce zadziwieni
     Za anielskim głosem pieni
     Gdzie się spełni cud,
     Gdzie się spełni cud.

      

     Cicha noc, święta noc,
     Narodzony Boży Syn
     Pan Wielkiego majestatu
     Niesie już całemu światu
     Odkupienie win,
     Odkupienie win.

     Tichá noc, svatá noc!
     Jala lid v blahý klid.
     Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí,
     hvězdy při svitu u jeslí dlí,
     v nichž malé děťátko spí,
     v nichž malé děťátko spí!

      

     Tichá noc, svatá noc
     Co anděl vyprávěl,
     přísed s jasností v pastýřův stan,
     zní již s výsosti, s všech země stran:
     „Vám je dnes Spasitel dán,
     přišel Kristus Pan!“

      

     Tichá noc, svatá noc!
     Boží láska, si s úsměvem hrá
     zpod zlaté řasy k nim vyzírá,
     že nám až srdéčko plá,
     vstřícmu vděčně plá,
     vstříc mu věčně plá!

      

     „Tu i tam przyjaciół mam” „Tu a tam kamarady mam”

     Konkurs fotograficzny  Zatrzymane w kadrze

      

     Konkurs rozstrzygnięty.

     Komisja oceniająca w składzie:

     p. Maria Jaworska - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty,

     p. Krzysztof Jas - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Świdnicy,

     p. Krystyna Kwaśnik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym

     na spotkaniu w dniu 09.11.2011r. wyłoniła autorów zwycięskich prac w konkursie fotograficznym „zatrzymane w kadrze” odbywającym się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 

     Autorami nagrodzonych prac zostali:

     -Lucia Hubalovska,

     -Iasa Clucharova,

     -Roksana Sykorova,

     -Dominika Srebova,

     -Paweł Panek (autor dwóch zdjęć),

     -Karolina Jerzyk (autorka dwóch zdjęć),

     -Karolina Zięba,

     -Aleksandra Hercog,

     -Rafał Radwański,

     -Michał Panek.

     Zwycięskie zdjęcia, zgodnie z regulaminem konkursu, posłużą do wykonania kalendarza na rok 2012.

     Gratulujemy zwycięzcom !!!

              

     1.  Każdy z uczestników konkursu fotografuje ciekawe miejsca, zabytki, sytuacje, przyjaciół, wspólne zajęcia.

     2. Technika wykonania prac jest dowolna. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB

     3.  Następnie samodzielnie wybiera trzy własne zdjęcia, które uważa za najciekawsze.

     4.  Wybrane zdjęcia powinny znajdować się w opisanym imieniem i nazwiskiem autora folderze. W folderze powinien znajdować się też komentarz do zdjęcia (np. w dokumencie tekstowym) zawierający nazwę miejsca, zabytku, momentu podczas spotkania itp. oraz imię i nazwisko autora drukowanymi literami.

     5.  Imienne foldery z opisanymi zdjęciami proszę nagrać na dowolny nośnik (płytę CD, pendriv) i dostarczyć swoim opiekunom do 20 października 2011 r.

     6.  Do 30.10.2011r. każda ze stron wybiera po 6 najciekawszych zdjęć. Strona czeska przesyła je do Witoszowaw formie załączników do listu elektronicznego.12 zwycięskich fotografii posłuży do utworzenia kalendarza na 2012 rok.

     7.  Autorzy 12 wybranych zdjęć zostaną nagrodzeni.

      

     Fotografická soutěž "Zachytili jsme"

     1.  Každý z účastníků soutěže fotografuje zajímavá místa, památky, situace, přátele, společný zájem.

     2. Technika provedení je libovolná. Práce ve formátu jpg o rozměrech min. 1200x1600 pixelů a maximálně v souborech, nepřekračujících 1 MB.

     3.  Pak si samostatně vybere tři vlastní fotografie, které považuje za nejzajímavější.

     4.  Vybrané fotografie se musí nacházet v obálce popsané jménem a příjmením autora. V obálce musí být také komentář k fotografiím (např. v textovém dokumentu), který bude obsahovat název místa, památky momentu během setkání a jméno a příjmení autora tiskacími písmeny.

     5. Jmenovité soubory s popsanými fotografiemi prosím nahrajte na libovolný nosič (CD, flash disk a pod.) a dodat svým opatrovníkům do 20. října 2011.

     6. Do 30.10.2011 každá ze stran vybere 6 nejzajímavějších fotografií. Česká strana je zašle do Witoszowa formou příloh k elektronickému dopisu. 12 vítězných fotografií bude použito pro kalendář na rok 2012.

     7.  Autoři 12 vybraných fotografií budou odměněni.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
   • sp-witoszow@wp.pl
   • 74-853-88-29
   • Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica, dolnośląskie
   • SPWitoszow
 • Galeria zdjęć

   brak danych