• Sprawny Dolnoślązaczek

    •  

     VI edycja programu Sprawny Dolnoślązaczek

     rok szkolny 2015/2016

      

     V edycja programu Sprawny Dolnoślązaczek

     rok szkolny 2014/2015

      

     Finał Sprawnego Dolnoślązaczka

      

      

      

         

        

         

           

     ALBUM FOTOGRAFICZNY

     FINAŁ PROGRAMU SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK
      
     W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 
      
     Uczniowie klas pierwszych, drugiej i trzeciej w bieżącym roku szkolnym 2013/2014 brali udział w projekcie Sprawny Dolnoślązaczek. Program ten miał na celu uatrakcyjnić zajęcia wychowania fizycznego i dopingować dzieci, poprzez zachętę do podejmowania nowych aktywności, do podnoszenia swojej sprawności fizycznej. Posłużył do określenia stanu sprawności fizycznej uczniów. Przede wszystkim program SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK był atrakcyjną dla dzieci metodą poznawania nowych  sprawności oraz samosprawdzania się w nich. Nauczyciele przez cały rok zapoznawali dzieci z nowymi formami aktywności fizycznej. Bardzo ważnym elementem było również pokazanie zintegrowania zajęć fizycznych z innymi umiejętnościami zapisanymi w nowej podstawie programowej nauczania w klasach I – III. 
      
     Bardzo ważna była taka organizacja prób, aby dzieci nie rywalizowały ze sobą, a podstawowym celem było nabycie umiejętności i pokazanie progresji sprawności fizycznej przez każdego z uczestników.
      
     Na zakończenie programu każdemu uczestnikowi wręczono upominek i dyplom zdobycia tytułu SPRAWNEGO DOLNOŚLĄZACZKA.
      

     To już czwarta edycja programu Sprawny Dolnoślązaczek. Tak jak w poprzednich latach w tym roku szkolnym

     2013/2014 uczniowie klas I-III zdobywają poszczególne sprawności. W zdrowym ciele zdrowy duch :)

                             

      

      

      

      

      

     Uczniowie klasy pierwszej, drugiej i trzeciej w bieżącym roku szkolnym 2010/2011 biorą udział w projekcie Sprawny Dolnoślązaczek.

          CELE

      * zbadanie stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III dolnośląskich szkół podstawowych ,

      * zaproponowanie nowych rozwiązań zajęć kultury fizycznej zgodnej z nową podstawą programową ,

      * uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego ,

      * zachęcenie do podejmowania przez uczniów nowych form aktywności ,

      * określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej młodych Dolnoślązaków ,

      * przygotowanie do badań w klasie IV wg programu Młodzieżowego Centrum Sportu i AWF.

         

          PATRONAT

      * Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ,

      * Dolnośląskie Kuratorium Oświaty ,

      * Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ,

      * Młodzieżowe Centrum Sportu we Wrocławiu.

      

          ORGANIZATORZY

      * Szkolny Związek Sportowy DOLNY ŚLĄSK we Wrocławiu ,

      * Szkoły Podstawowe Dolnego Śląska.

      

               Program SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK ma być atrakcyjną dla dzieci metodą poznawania nowych form aktywności oraz samosprawdzania się w nich.

      

       

      

     Każdy uczestnik posiada swoją legitymację Sprawnego Dolnoślązaczka, do której wkleja nalepki zaświadczające o ukończonych próbach.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK 

     W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WITOSZOWIE DOLNYM

     2011/2012  oraz  2012/2013

      

      kliknij na obrazek     kliknij na obrazek  

      

     SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK 2012/2013

        Od 1 września 2012 roku ruszyła trzecia edycja programu „Sprawny Dolnoślązaczek”.
     Projekt będzie realizowany do czerwca 2013 roku. Dzieci z klas I- III po raz kolejny będą zdobywać sprawności sportowe przewidziane w projekcie.

      

     zdjęcia 2012/2013  

     zdjęcia 2012/2013 cd.

                 zdjęcia - wyjazd na basen

      

     Sprawny_Dolnoslazaczek_w_Szkole_Podstawowej_w_Witoszowie_Dolnym.doc

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
   • sp-witoszow@wp.pl
   • 74-853-88-29
   • Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica, dolnośląskie
   • SPWitoszow
 • Galeria zdjęć

   brak danych