• Zajęcia matematyczne i przyrodnicze

   • W sobotnie przedpołudnie, 12 czerwca 2021 r. uczniowie klas pierwszych biorący udział w projekcie „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” spotkali się punktualnie o godz. 8:30 w świetlicy SP w Witoszowie Dolnym. W trakcie trwania zajęć poprzez samodzielne przygotowanie sałatki owocowej dzieci poznały zasady zdrowego odżywiania. W rozmowie okazało się, że pierwszoklasiści mają sporą wiedzą o tym co zdrowe i ważne dla ich rozwoju. Rozwiązując różnorodne zadania przyrodnicze oraz matematyczne, łamigłówki i rebusy każdy uczeń dążył do zdobycia tytułu Szalenie Tajnego Agenta. Zajęcia zostały zakończone wspólną zabawą na szkolnym placu zabaw. Uczniowie spędzili bardzo aktywnie sobotni czas, byli nim zachwyceni i stwierdzili, że: „było ekstra”.

        

        

       

   • Zajęcia przyrodnicze

   • Kontynuując w II semestrze zajęcia przyrodnicze dzieci m.in. poznawały świat dzięki wirtualnym wędrówkom z Gogle Earth. Planowały wycieczki, podglądając różne, ciekawe miejsca na naszej Ziemi. Poznawały różne ekosystemy świata i grupy organizmów, tworząc następnie o nich  makiety, mapy i  prezentacje.

            

    Korzystając z atlasu budowy człowieka uczyły się o układach, narządach i komórkach, aby potem  powstały namacalne serca, nerki, szkielety, a nawet całe „człowieczki”.

       

    Ponadto ćwiczyły kierunki świata, doszkalały się w zjawiskach meteorologicznych, szukały informacji nt. PK Dolnego Śląska i ciekawych miejsc naszej Gminy, potrzebnych mam do gier przyrodniczych np. zabawy w statki czy w różnych łamigłówkach tworzonych na platformie Wordwall.

        

   • Zajęcia matematyczno-informatyczne

   • W drugim półroczu koncentrowaliśmy się na poszerzeniu umiejętności pisania programów w środowisku Baltie. Poznaliśmy różne sztuczki ułatwiające pisanie programów.

         

    Przypomnieliśmy sobie również jak zamienia się skalę. Budowaliśmy modele swoich wymarzonych pokoi i rysowaliśmy ich plany na papierze milimetrowym w odpowiedniej skali. 

              

      

    Ostatnim etapem naszych zajęć jest wirtualna wycieczka do Krakowa, Zakopanego i Bochni. Dzięki aplikacji Google Earth mogliśmy zobaczyć interesujące nas miejsca, a program Google Maps przeliczył mam czas i ilość kilometrów między miejscowościami.

   • Zajęcia projektowe

   • Zajęcia z chemii

    Zajęcia projektowe z chemii odbywają się regularnie raz w tygodniu.  Celem lekcji jest wzbudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów naukami ścisłymi. Ponadto poszerzenie wiedzy o praktycznych zastosowań chemii w życiu codziennym, poznanie metod bezpiecznego posługiwania się substancjami chemicznymi używanymi w życiu codziennym, uświadomienie uczniom na czym polega zawód chemika we współczesnym świecie.
    Na lekcjach uczniowie poznają sprzęt laboratoryjny, uczą się o podstawowych składnikach odżywczych (cukrach, tłuszczach, białkach). Poznają popularne pierwiastki chemiczne oraz proste reakcje chemiczne. Podczas zajęć stacjonarnych uczniowie sami przeprowadzali proste reakcje, np. badali rozpuszczalność różnych substancji, rozdzielali mieszaniny za pomocą chromatografii, sączenia oraz rozdzielacza.
    Na zajęciach online nauczyciel prezentuje w miarę możliwości proste reakcje chemiczne, jak na przykład własności dwutlenku węgla otrzymanego z sody spożywczej, reakcje chemiczne białka jaja kurzego lub rozpuszczalność tłuszczy w różnych cieczach.

        

        

    Zajęcia fizyczne

    Projekt_fizyczny.pdf

     

    Zajęcia przyrodnicze

    Zajęcia przyrodnicze w roku szkolnym 2020/2021 rozwijają zainteresowania uczniów dotyczące otaczającego ich świata, poszerzają  wiedzę przyrodniczo-biologiczno-geograficzną. Pobudzają również aktywność dzieci, uczą współdziałania w zespole. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i uczestniczą w nich  uczniowie klas 4-6, którzy podczas pracy zdalnej m.in. układali gry tematyczne, pracowali z mapami (synoptycznymi, poziomicami, hipsometrycznymi), tworzyli prezentacje, kalendarze  i mapy np. z niebezpiecznymi i najciekawszymi organizmami. Uczyli się także o szkodliwych substancjach zawartych w pokarmach, sprawdzając etykiety produktów. Pomocne w prowadzeniu zajęć były dyskusje, prezentacje i filmiki.

         

          

        

     

    Zajęcia matematyczno-informatyczne

    Zajęcia dedykowane są dla uczniów klasy 5 i 6. Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności uczenia się jako sposobu zaspakajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowanie do dalszej edukacji. Na zajęciach uczniowie rozdijają zdolności oraz zainteresowania matematyczno-informatyczne, kształtują sprawność manualną oraz wyobraźnię geometryczną, rozwiją pamięć i umiejętność abstrakcyjnego myślenia oraz logicznego rozumowania, poznają możliwości nowych programów.

        

     

     

    Zajęcia logopedyczne

    Zajęcia odbywają się w dwóch grupach liczących po 4 osoby. Uczestniczą w nich uczniowie z klas I i II. Dzieci pracują nad poprawną artykulacją zaburzonych głosek. W tym celu wykonują szereg ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. Ćwiczą zaburzone głoski w różnych pozycjach wyrazowych. Zajęcia są prowadzone w oparciu o liczne materiały logopedyczne, które wpływają pozytywnie na ich atrakcyjność. Dzieci z dużym zaangażowaniem wykonują powierzone zadania i ćwiczenia. Chętnie biorą udział w zajęciach i aktywnie współpracują z logopedą.

            

    JĘZYK ANGIELSKI

      

      

      

    ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

    Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach i nie mogą doczekać się na kolejne.

    Wypowiedź dziewczynki :

    „Zawsze czekam na poniedziałek, bo wtedy mamy zajęcia dodatkowe i zawsze robimy cos ciekawego”

      

     

    ZAJĘCIA PRZYRODNICZE

    Zajęcia przyrodnicze metodą eksperymentu odbywają się raz w tygodniu i przeznaczone są dla ośmiu uczniów. Obecnie w zajęciach biorą udział dzieci z klasy 1 a. Poprzez cotygodniowe spotkania, uczniowie zdobywają i pogłębiają wiedzę oraz przeprowadzają doświadczenia umożliwiające im poznanie otaczającego świata. Zajęcia służą rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych, ale także pobudzają dziecięcą aktywność oraz twórcze myślenie. Uczą współdziałania w zespole, kształtują właściwe postawy i charakter młodego człowieka.

      

       

      

      

    ZAJĘCIA INFORMATYCZNE

    Uczniowie z drugiej klasy biorą udział w projekcie, w którym mogą doskonalić i poszerzać swoje umiejętności informatyczne. Za pomocą zabawy uczą się programować, pracować na różnych programach, a także mądrze korzystać z Internetu. Program Paint i Scrach nie jest już tajemnicą. Dzieci potrafią kopiować, zapisywać dokumenty, wyszukiwać potrzebne informacje w Interneci a także ułożyć odpowiednią formułę.

         

      

     

    ZAJĘCIA MATEMATYCZNE METODĄ EKSPERYMENTU

    Od września 2020 uczniowie edukacji wczesnoszkolnej biorą dział w projekcie, w którym mogą uczyć się matematyki za pomocą metody eksperymentu. Uczniowie uczą się dodawać i odejmować, utrwalają poznane liczby, figury geometryczne,poznają zegar i uczą się odczytywania godzin, pomiaru linijką i miarką, a także rozwiązują zadania z treścią, krzyżówki matematyczne i rebusy logiczne. Podczas nauki zdalnej uczniowie również z zaangażowanie uczestniczyli w zajęciach. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki. 

       

                

     

     

    ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

    Zajęcia z języka angielskiego o charakterze wyrównawczym mają na celu uzyskanie przez uczniów lepszych wyników w nauce, utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości oraz zdobycie dodatkowej wiedzy z zakresu struktur gramatyczno-leksykalnych i słownictwa poprzez zastosowanie różnorodnych metod nauczania, zwłaszcza nowoczesnych technologii. W ramach zajęć uczniowie doskonalą sprawności językowe w pracy indywidualnej, w parach i grupach. Nacisk jest położony na komunikację i stosowanie poznawanych funkcji językowych w sytuacjach praktycznych. Z kolei program zajęć rozwijających z języka angielskiego w ramach Projektu uwzględnia realizację podstawowych treści programowych wzbogaconych o treści wykraczające poza podstawowy materiał lekcyjny. Uczniowie wykorzystują wiedzę zdobytą na lekcjach, utrwalają ją i poszerzają o nowe słownictwo. Dodatkowo rozwijają umiejętnoć czytania w oparciu o uproszczone lektury dostosowane do ich poziomu jezykowego.

      

      

      

     

    ZAJĘCIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ 

    Zajęcia Terapii Pedagogicznej odbywały się przez cały czas trwania nauki zdalnej dając dzieciom możliwość kontaktu z prowadzącym w mniejszym - bardziej kameralnym gronie. Uczestnicy chętnie brali w nich udział, ale z wielką ulgą powrócili do szkoły. Podczas zajęć w stacjonarnych uczą się pokonywania trudności w nauce i rozwiązywania problemów. Starają się panować nad emocjami, a przy tym świetnie się bawią. Mała grupa pozwala zindywidualizować potrzeby dzieci i optymalnie im pomóc.

          

           

     

    ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

    Na  zajęcia korekcyjno – kompensacyjne uczęszczają także uczniowie klasy 2b. W czasie tych zajęć uczniowie pracują nad poprawą podstawowych umiejętności czytania, pisania i liczenia. Wykonują różne ćwiczenia, które wpływają na poprawę koncentracji uwagi, spostrzegawczości, ćwiczą pamięć oraz logiczne myślenie, doskonalą także sprawność manualną. Organizowane są różne gry i zabawy, które uczą zasad poprawnej ortografii. Uczniowie uczą się nowych rzeczy, doskonalą już zdobyte umiejętności, umacniają wiarę we własne możliwości i są zachęcane do większej samodzielności.

                           

                      

                                                 

     

     

    PROJEKT 2019/2020

    Na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, realizowane w ramach projektu uczestniczą 4 osoby z klasy trzeciej. Zajęcia rozwijają i usprawniają zaburzone funkcje, dają poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, podwyższają wiarę we własne możliwości, a przede wszystkim uczą technik radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami szkolnymi.

         

         ZAJĘCIA PRZYRODNICZE

    Grupa uczniów klas trzecich w ramach projektu uczestniczy w zajęciach przyrodniczych metodą eksperymenty. Podstawowym celem zajęć jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z etyką ekologiczną. Zajęcia służą pogłębianiu wiedzy, ale także pobudzają dziecięca aktywność oraz twórcze myślenie. Uczą współdziałania w zespole, kształtują właściwe postawy i charakter młodego człowieka. Dzieci bardzo chętnie w nich uczestniczą.

       

           Uczniowie z klasy trzeciej biorą udział w projekcie, w którym mogą doskonalić i poszerzać swoje umiejętności informatyczne. Za pomocą zabawy uczą się programować, pracować na różnych programach, a także mądrze korzystać z Internetu. 

       

       

           Od października 2019 uczniowie edukacji wczesnoszkolnej biorą dział w projekcie, w którym mogą uczyć się matematyki za pomocą metody eksperymentu. Uczniowie obliczają pola figur, utrwalają tabliczkę mnożenia, odczytywanie godzin, obliczanie pisemne, a także rozwiązują zadania z treścią, które już nie sprawiają im trudności. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy o godzinie 12.50.

      

       

               W  naszej szkole od 01.10.2019r. rozpoczęły się zajęcia przyrodnicze, w których biorą udział dzieci klas 5-7 chcących poszerzać swoje zainteresowania w zakresie przyrody. Program kół pozwala  zwrócić uwagę uczniów na otaczający świat, zainteresować jego pięknem oraz koniecznością ochrony jego zasobów. Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody na drodze eksperymentów. Otwiera drzwi do zdobywania umiejętności poprzez doświadczenia, obserwacje i pomiary, a także samodzielnego dochodzenia do wniosków. Pobudza również aktywność dzieci, uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwie postawy i charakter młodego człowieka. Wzmaga poczucie więzi z przyrodą.

       

     

     

                

                      W ramach projektu odbywają się zajęcia matematyczno-informatyczne. Zajęcia dedykowane są dla uczniów klas 5. Program zajęć pozwala na rozwijanie zdolności oraz zainteresowań matematyczno-informatycznych, kształtowanie sprawności manualnej oraz wyobraźni geometrycznej, rozwijanie pamięci i umiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz logicznego rozumowania. Zajęcia rozwijają osobowość poprzez wyrabianie pracowitości, systematyczności, wytrwałości i dociekliwości. Rozwijają potrzebę i umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i pomysłami z innymi uczniami. Przygotowują do samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz szukania informacji.

         

          

                 Zajęcia logopedyczne odbywają się we wtorki w dwóch grupach wiekowych. Uczestniczą w nich uczniowie z klasy II i IV. Dzieci pracują nad poprawną artykulacją zaburzonych głosek. W tym celu wykonują szereg ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. Ćwiczą zaburzone głoski w różnych pozycjach wyrazowych. Zajęcia są prowadzone w oparciu o liczne materiały logopedyczne, które wpływają pozytywnie na ich atrakcyjność. Uczniowie z dużym zaangażowaniem wykonują powierzone zadania i ćwiczenia. Chętnie uczestniczą w tych zajęciach.

     

       

     

       

     

    Zajęcia z języka angielskiego daja uczniom możliwość utrwalania wiadomości językowych oraz zdobycia dodatkowej wiedzy dotyczącej krajów anglojęzycznych. Program zajęć zakłada różnorodne formy oraz metody pracy, także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dzięki dostępnym laptopom, tabletom, narzędziom online dedykowanym nauce języka angielskiego. Uczniowie grają w gry językowe w sieci i na żywo. Ważną częścią zajęć są ćwiczenia ustne w formie dialogów i prezentacji, ale również pisemne  m.in. polegające na pisaniu krótkich i dłuższych wypowiedzi, przygotowujące uczniów do lepszej realizacji zadań pisemnych.

       

     

       

     

     

   • Zajęcia matematyczne

   • Dnia 19 czerwca w sobotę, uczniowie Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym wraz z wychowawcą Izabelą Rataj przyszli na zajęcia  matematyczne w ramach projektu  "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica". Podczas spotkania uczniowie przygotowali przepyszne, zdrowe przekąski oraz orzeźwiający, owocowy koktajl, a dodatkowo przy tym przeliczali, odmierzali i ważyli przyniesione produkty. Dzieci dodatkowo wzięły udział w grze terenowej "W 1 Dzień Dookoła Świata - tajnamisja", w której to rozwiązywały zagadki logiczne, matematyczne oraz wykonywały różne działania, aby zdobyć kod do ukrytego skarbu. Wszyscy miło spędzili czas w sobotnie przedpołudnie.

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
   • sp-witoszow@wp.pl
   • 74-853-88-29
   • Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica, dolnośląskie
   • SPWitoszow
 • Galeria zdjęć

   brak danych