• Konkursy


    • ​​​​​​OGŁOSZENIE KONKURSU PLASTYCZNEGO "Moja kartka bożonarodzeniowa"

     Gratulujemy wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie i wykonały samodzielnie kartkę we wskazanej tematyce.
     Wszystkie te dzieci otrzymają dodatkowe punkty i małe słodkości po powrocie do szkoły.
      

     Szczególnie wyróżniliśmy nagrodami ośmioro dzieci, które wykonały pracę wg wskazań regulaminu, wcześniej zamieszonego na stronie szkoły.
      

     Osobami tymi są:

     Zuzanna Ignasiak 1a
     Hanna Drohomirecka 1a
     Ola Jawień 2b
     Łukasz Paleczny 3b
     Wojtek Starybrat 3b
     Wiktor Dawiec 4c
     Kamil Nizio 4b
     Amelia Turek 4c


      

    • Konkurs plastyczny " Moja kartka bożonarodzeniowa " dla uczniów klas 1-5 Szkoły Podstawowej im.Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym

     Regulamin konkursu plastycznego

     Organizatorzy:

     Katarzyna Bazela nauczyciel plastyki,

     Monika Masłowska nauczyciel świetlicy

     Cele konkursu:

     * zainteresowanie i przybliżenie dzieciom tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia 

     * umożliwienie dzieciom prezentacji swojego talentu oraz inwencji twórczej,

     * rozwijanie wyobraźni plastycznej i wrażliwości estetycznej,

     * kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego

     Uczestnicy:

     Do konkursu zaproszeni są uczniowie klas 1-5 

      

     Warunki uczestnictwa:

     1. Uczestnik wykonuje jedną pracę - kartkę składaną, bez wypisywanego tekstu,w formacie A5 (połowa kartki A4 ),

     2. Do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki oraz tylko własnoręcznie wykonane elementy.

     W konkursie nie będą oceniane pracę wykonane w technice komputerowej.

     1. Zdjęcia kartek bożonarodzeniowych należy wysyłać na e-maile:

     bazelanka@wp.pl oraz monamaslo@wp.pl.

     2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

     Organiazator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac.

     3. Prace należy dostarczyć do dnia 18 grudnia, do godz.17.00.

      

     Zasady przyznawania nagród:

     1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Jury powołane przez Organizatorów.

     Jury oceni pracę według następujących kryteriów:

     * zgodność pracy z tematem,

     * oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania,

     * różnorodność wykorzystanych materiałów

     * ogólny wyraz artystyczny pracy.

     2. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

     3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, wynikających z powodów organizacyjnych, od nich niezależnych.

     4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22 grudnia 2020 r `
     i będzie ogłoszone na stronie szkoły.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
   • sp-witoszow@wp.pl
   • 74-853-88-29
   • Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica, dolnośląskie Poland
   • SPWitoszow
 • Galeria zdjęć

   brak danych