Kalendarz REKRUTACJA Wewnątrzszkolne zasady oceniania Zestaw programów nauczania Regulamin właściwego i bezpiecznego zachowania Stołówka Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna Procedury bezpieczeństwa Wyprawka pierwszoklasisty 2019/20 Podręczniki do religii 2019/20 Ubezpieczenie 2019/20 List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców Egzamin ósmoklasisty

Dla Rodziców

REKRUTACJA

 

Zapisy  do  klasy  I

na rok szkolny 2019/2020

 

 

Informujemy, że do 31 marca 2019r.

przyjmujemy zgłoszenia dzieci do klas

pierwszych na rok szkolny 2019/2020.

Karty zapisu można pobrać w sekretariacie

szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

 

Do szkoły przyjmowane są dzieci:

1) zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu

2) zamieszkałe poza obwodem szkoły - na wniosek rodziców

od dnia 01.04.2019 do 08.04.2019r.

(w przypadku wolnych miejsc w odpowiedniej klasie)

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
    Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica, dolnośląskie
  • 74-853-88-29

Galeria zdjęć