Projekt "ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH"

                        W  naszej szkole od 01.10.2019r. rozpoczęły się zajęcia przyrodnicze, w których biorą udział dzieci klas 5-7 chcących poszerzać swoje zainteresowania w zakresie przyrody. Program kół pozwala  zwrócić uwagę uczniów na otaczający świat, zainteresować jego pięknem oraz koniecznością ochrony jego zasobów. Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody na drodze eksperymentów. Otwiera drzwi do zdobywania umiejętności poprzez doświadczenia, obserwacje i pomiary, a także samodzielnego dochodzenia do wniosków. Pobudza również aktywność dzieci, uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwie postawy i charakter młodego człowieka. Wzmaga poczucie więzi z przyrodą.

   

 

 

        

                  W ramach projektu odbywają się zajęcia matematyczno-informatyczne. Zajęcia dedykowane są dla uczniów klas 5. Program zajęć pozwala na rozwijanie zdolności oraz zainteresowań matematyczno-informatycznych, kształtowanie sprawności manualnej oraz wyobraźni geometrycznej, rozwijanie pamięci i umiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz logicznego rozumowania. Zajęcia rozwijają osobowość poprzez wyrabianie pracowitości, systematyczności, wytrwałości i dociekliwości. Rozwijają potrzebę i umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i pomysłami z innymi uczniami. Przygotowują do samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz szukania informacji.

     

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
    Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica, dolnośląskie
  • 74-853-88-29

Galeria zdjęć