Kalendarz REKRUTACJA Wewnątrzszkolne zasady oceniania Zestaw programów nauczania Regulamin właściwego i bezpiecznego zachowania Stołówka Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna Procedury bezpieczeństwa Wyprawka pierwszoklasisty Podręczniki do religii Ubezpieczenie Egzamin ósmoklasisty

Dla Rodziców

Kalendarz

Kalendarz szkolny na rok szkolny 2020/2021

 

  1. Spotkania z rodzicami:

14.09.2020 – wywiadówka klasy 1a i 1b

22.09.2020– wywiadówka (klasy 2-8) – przekazanie informacji za pomocą dziennika,
                                                        dyżur pod telefonem w godzinach 17.00 – 18.00

19.10.2020 – wywiadówka

14.12.2020 – wywiadówka

22.03.2021– wywiadówka

17.05.2021– wywiadówka

 

  1. Terminy związane z klasyfikacją

I semestr

10.12.2020 – przewidywane oceny ndst na semestr

14.12.2020 – kartki dla rodziców z zagrożeniami, propozycje wszystkich ocen semestralnych

13.01.2021 – wystawienie ocen

15.01.2021 – rada klasyfikacyjna

II semestr

01.02.2021 – rada podsumowująca I-szy semestr

13.05.2021 - propozycje ocen rocznych niedostatecznych

17.05.2021 – oceny cząstkowe, informacja o zagrożeniach oceną ndst -  informacja dla rodziców w postaci kartek na wywiadówce

31. 05. 2021 - propozycje wszystkich ocen rocznych

02.06. 2021 - propozycje wszystkich ocen rocznych - kartki do rodziców

16.06.2021 – wystawienie ocen

18.06.2021 – rada klasyfikacyjna

           

  1. Pozostałe terminy

 

Rozpoczęcie roku szkolnego       01 września 2020 roku

Zakończenie roku szkolnego       25 czerwca 2021 roku

 

Ferie zimowe           18 – 31 stycznia 2021

 

Przerwy świąteczne   23 – 31 grudnia 2020 roku

                               01 - 06 kwietnia  2021 roku

 

Egzamin ósmoklasisty:

                  część z języka polskiego  – 25  maja 2021 roku

                  część  z matematyki        – 26 maja 2021 roku

                  część z języka obcego      – 27 maja 2021 roku

 

 

 

 

            Dni wolne od zajęć:

                  11 listopada 2020 r.

                  01 stycznia 2021 r.

                  06 stycznia 2021 r.

                  03 maja 2021 r.

                  03 czerwca  2021 r.                 

 

 

 

Dodatkowe dni wolne dla uczniów (za wyjątkiem klas ósmych) w związku

z organizacją egzaminu ósmoklasisty:

                  25 maja 2021 r., 26 maja 2021 r., 27 maja 2021 r.

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów:

            14 października 2020 r., 04 czerwca 2021 r., 21 czerwca 2021 r.

 

                 

                 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
    Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica, dolnośląskie
  • 74-853-88-29

Galeria zdjęć