Kalendarz REKRUTACJA Wewnątrzszkolne zasady oceniania Zestaw programów nauczania Regulamin właściwego i bezpiecznego zachowania Stołówka Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna Procedury bezpieczeństwa Wyprawka pierwszoklasisty 2019/20 Podręczniki do religii 2019/20 Ubezpieczenie 2019/20 List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców Egzamin ósmoklasisty

Dla Rodziców

Kalendarz

Kalendarz szkolny na rok szkolny 2019/2020

 

  1. Spotkania z rodzicami:

09.09.2019– wywiadówka  

04.11.2019 – wywiadówka

13.01.2020 – wywiadówka

23.03.2020– wywiadówka

18.05.2020– wywiadówka

 

  1. Terminy związane z klasyfikacją

I semestr

17.12.2019 – przewidywane oceny ndst na semestr

19.12.2019 – kartki dla rodziców z zagrożeniami

09.01.2020 - propozycje wszystkich ocen semestralnych

13.01.2020– oceny cząstkowe oraz propozycje wszystkich ocen semestralnych  informacja dla rodziców w postaci kartek na wywiadówce  

22.01.2020 – wystawienie ocen

24.01.2020 – rada klasyfikacyjna

28.01.2020 – kartki dla rodziców z zatwierdzonymi ocenami semestralnymi

 

II semestr

14.05.2020 - propozycje ocen rocznych niedostatecznych

18.05.2020 – oceny cząstkowe, informacja o zagrożeniach oceną ndst -  informacja dla rodziców w postaci kartek na wywiadówce

02. 06. 2020 - propozycje wszystkich ocen rocznych

05.06. 2020 - propozycje wszystkich ocen rocznych - kartki do rodziców

17.06.2020 – wystawienie ocen

19.06.2020 – rada klasyfikacyjna

        

  1. Pozostałe terminy

Rozpoczęcie roku szkolnego   02 wrzesień 2019 roku

Zakończenie roku szkolnego   26 czerwiec 2020 roku

Ferie zimowe                           10 – 23.02.2020

Przerwy świąteczne                 23 – 31 grudnia 2019 roku

                                                 9 - 14 kwietnia  2020 roku

Egzamin ósmoklasisty:

     część z języka polskiego  – 21  kwiecień 2020 roku

     część  z matematyki 22 kwiecień 2020 roku

     część z języka obcego – 23 kwiecień 2020 rok

 

Dni wolne od zajęć:

01 listopada 2019r.

11 listopada 2019 r.

01 stycznia 2020 r.

06 stycznia 2020 r

11 czerwca  2020 r.            

 

Dodatkowe dni wolne dla uczniów (za wyjątkiem klas ósmych) w związku  z organizacją egzaminu ósmoklasisty:

   21 kwiecień 2020 r., 22 kwiecień 2020 r., 23 kwiecień 2020 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów:

   2 i 3 stycznia 2020 r., 12 czerwca 2020 r., 22 czerwca 2020 r.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
    Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica, dolnośląskie
  • 74-853-88-29

Galeria zdjęć