TU I TAM PRZYJACIÓŁ MAM II Bezpieczny Dolnoślązak Szkoła w ruchu English Teaching Myślaczki Tu i tam przyjaciół mam Sprawny Dolnoślązaczek O szkole KOD DO PRZYSZŁOŚCI

Projekt TU I TAM PRZYJACIÓŁ MAM II

TU I TAM PRZYJACIÓŁ MAM II

 


 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Managera projektu w mikroprojekcie

 „Tu i Tam Przyjaciół Mam II”

 

W związku z realizacją przez Szkołę Podstawową im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym mikroprojektu pn. „Tu i Tam Przyjaciół Mam II” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001361, który otrzymał dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 16.889,46 EUR w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polaska, Funduszu Mikroprojektów Oś priorytetowa 4 Współdzialanie instytucji i społeczności, Dzialanie 1. Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się  do spójności na poziomie lokalnym,

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym ogłasza nabór na stanowisko Managera projektu w mikroprojekcie pn.  „Tu i Tam Przyjaciół Mam II”.

Szczegóły ogłoszenia w plikach do pobrania.

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

 

 

I spotkanie partnerskie w Polsce - 17-19.10.2018

Witamy naszych czeskich przyjaciół!
W dniach 17-19 października br. gościliśmy w naszej szkole uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionej czeskiej szkoły w Kopidlnie. Wizyta trzydziestu uczniów i ich opiekunów była pierwszym spotkaniem w ramach projektu pn. „Tu i tam przyjaciół mam II”, który wspólnie realizują Gmina Świdnica/Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym i Miasto Kopidlno/ Szkoła Podstawowa w Kopidlnie.
Podczas integracyjnej gry terenowej nasi uczniowie świetnie sprawdzili się w roli gospodarzy oprowadzając czeskich rówieśników po szkole. W czasie odbywających się wycieczek do Świdnicy, Zagórza, Książa i Lubachowa wspólnie zwiedziliśmy najpiękniejsze zakątki okolicy: Zamek Książ, Grodno, świdnicki Rynek, Katedrę i Kościół Pokoju. Wizyta obfitowała w liczne atrakcje, zajęcia integracyjne, warsztaty językowe, odbyły się zajęcia sportowe na hali i basenie, dyskoteka i ognisko, przy którym mi.in. śpiewaliśmy znane czeskie i polskie utwory. Aktywnie i miło spędzony czas pozwolił nam przezwyciężyć pierwsze bariery wynikające z nieznajomości języka i nieśmiałości. Powyższe działania realizowane w ramach w/w mikroprojektu miały na celu zaangażowanie uczniów i nauczycieli partnerskich Szkół, a tym samym realizację założonych celów jak wzajemne poznanie, poznanie regionu partnera jego historii, kultury, atrakcji turystycznych, nawiązanie nowych przyjaźni, zdobywacie nowych doświadczeń i umiejętności oraz integrację uczestników projektu z obu stron granicy. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem wspólnie spędzonego czasu, wymianą doświadczeń i dobrych praktyk oraz zaproszeniem na kolejną wizytę partnerską, która odbędzie się w grudniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

 

  

   

   

  

  

  

  

   

  

  

   

  

  

 

 

II spotkanie partnerskie w Polsce - 17-19.10.2018

 

 

W dniach 17-19 grudnia odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu „Tu i Tam Przyjaciół Mam II” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Witoszowie Dolnym i Szkołę w Kopidlnie z Republiki Czeskiej. W spotkaniu wzięło udział 30 uczniów z Polski i 30 uczniów z Czech, którymi opiekowała się sześcioosobowa kadra z zaprzyjaźnionych szkół.
Spotkanie partnerskie miało świąteczny charakter związany ze zwyczajami i tradycjami polskich Świąt Bożego Narodzenia. Uczestnicy projektu z zaangażowaniem brali udział w różnego rodzaju działaniach m. in. w zajęciach językowo-integracyjnych, na których poznawali podstawowe zwroty i słownictwo przydatne w komunikacji podczas wizyty, czy w zajęciach sportowych na sztucznym lodowisku w Świdnicy.
Celem realizowanego spotkania było również poznanie bogactwa kulturowego i turystycznego regionu. Odbyły się ciekawe wycieczki do zabytkowego Młyna w Siedlimowicach, do Świdnicy na jarmark bożonarodzeniowy oraz do Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Podczas odbywających się zajęć artystycznych uczestnicy wykonywali niepowtarzalne ozdoby świąteczne: stroiki, łańcuchy na choinkę i bombki, dekorowali świąteczne pierniki. Najbardziej wyczekiwanym przez uczniów momentem była uroczysta kolacja wigilijna, na której Czesi smakowali polskie potrawy. Prawdziwa atmosfera Świąt Bożego Narodzenia zagościła, gdy wybrzmiały śpiewane przez gości i gospodarzy kolędy w języku czeskim i polskim. Wiele radości i emocji zgromadzonym przyniosło też przedstawienie jasełkowe powstałe w trakcie zajęć artystycznych, w którym uczestnicy wspólnie odegrali bożonarodzeniową historię. W trakcie spotkania wigilijnego, w którym uczestniczyli również zaproszeni goście rozstrzygnięto przeprowadzony podczas spotkania konkurs świąteczny na najładniejsze bombki i plakaty.
Partnerska wizyta uczniów i nauczycieli z Kopidlna była doskonałą okazją do poznania i nawiązania bliższych kontaktów. Dzięki wspólnym zajęciom, które miały głównie świąteczny charakter uczniowie mogli poznać siebie, porozmawiać na temat podobieństw i odmienności kulturowych oraz wspólnej historii obu krajów. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia motywacji uczniów do uczenia się języków obcych. Nauczyciele z obu szkół wymienili się doświadczeniami, które będą mogli wykorzystać w dalszej pracy i podczas kolejnych spotkań, które odbędą się w Republice Czeskiej” – podsumowała spotkanie dyrektor Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym Krystyna Kwaśnik.
Mikroprojekt „Tu i Tam Przyjaciół Mam II” realizowany jest w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Funduszu Mikroprojektów. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

 

   

  

  

  

 

Słownik polsko-czeski wypracowany na zajęciach językowych

 

 

 

 

 

KONIEC JĘZYKA ZA PRZEWODNIKA

Vánoce – Boże Narodzenie
Stromeček – Choinka
Koleda – Kolęda
Dárky – Prezenty
Mikuláš – Mikołaj
Štědrý den – Wigilia
Přání – Życzenia
Betlém – Szopka

BARÁK – BARAK
PROVIZORNÍ STAVBA – DOM
DÍVÁK – DZIWAK
PODIVÍN – WIDZ
DROGA – DROGA
SILNICE – NARKOTYK

KVĚTEN – KWIECIEŃ
DUBEN – MAJ
JELITA – JELITA
STŘEVA – KASZANKA
LÁSKA – LASKA
HŮL – MIŁOŚĆ
NÁPAD – NAPAD
PŘEPADENÍ – POMYSŁ
PÁCHNE – PACHNIE
VONÍ – ŚMIERDZI
HROCH - GROCH
HRÁCH – HIPOPOTAM
POKUTA – POKUTA
POKÁNÍ – MANDAT
POPRAVA – POPRAWA
ZLEPŠENÍ – EGZEKUCJA
STATEK – STATEK
LOĎ – GOSPODARSTWO

TEČKA – TECZKA
AKTOVKA – KROPKA
SKLEP – SKLEP|
OBCHOD – PIWNICA
TRUP – TRUP
MRTVOLA – TUŁÓW
ČERSTVÝ – CZERSTWY
STARÉ, OKORALÉ – ŚWIEŻY
ÚRODA – URODA
KRÁSA – PLONY
TAJEMNICE – TAJEMNICA
TAJEMSTVÍ – SEKRETARZ
ZÁCHOD – ZACHÓD
ZÁPAD – UBIKACJA
UBIKACE – UBIKACJA
ZÁCHOD – KWATERA
ZÁPAS – ZAPAS
ZÁSOBA – MECZ

Č - CZ                           ČIN – CZYN
Š - SZ                           ŠOK – SZOK
Ř - RZ                    ŘEKA – RZEKA
Ž - Ż                  VÁŽKA – WAŻKA
Ň - Ń                       DLAŇ – DŁOŃ

Ď - ZMIĘKCZONE D [ĎÁBEL]
Ť - ZMIĘKCZONE T [CHOŤ]
Ě – ZMIĘKCZA SPÓŁGŁOSKĘ PRZED SOBĄ
NP. MĚSTO-MIESTO/MIASTO

Á, É, Í, Ó, Ý, Ú, Ů - DŁUGIE SAMOGŁOSKI  A

 

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

advent - adwent
betlém - szopka
cukroví - słodkości
dárek - prezent, upominek
jesle - jasełka
jídelníček - menu
kapr - karp
koleda - kolęda
obdarovávat se - obdarowywać się
ozdoba - ozdoba
první objevení hvězdy na obloze - pojawienie się pierwszej gwiazdy na niebie
přání - życzenia
půlnoční mše - północna msza
půst - post
rozbalování dárků - rozpakowywanie prezentów
Silvestr - Sylwester
sladkost - słodkość
slavit Vánoce - obchodzić Święta
stromeček - choinka
Svatý Mikuláš - Święty Mikołaj
štědrovečerní večeři - wieczerza wigilijna
štědrý den - Wigilia
tradice - tradycja
tradiční jídlo - danie tradycyjne
umělohmotný stromeček - sztuczna choinka
Vanoce - Święta Bożego Narodzenia
vánoční stromeček - choinka
vánoční stůl - stół świąteczny (przenośnia)
vánoční šílenství - świąteczne szaleństwo
zabalené dárky - zapakowane prezenty
bohoslužba - nabożeństwo

Boží Hod - Boże Narodzenie
božíhodový den - dzień Bożego Narodzenia
hojnost pokrmů - różnorodność pokarmów
hořící svíčka - płonąca świeczka
Ježíšek - Mikołaj (w Czechach Ježíšek daje prezenty pod choinkę)
jmelí - jemioła
kolední obchůzka - chodzenie po kolędzie
mít plné ruce práce - mieć pełne ręce roboty
mít radost - cieszyć się
Nový Rok - Nowy Rok
postít se - pościć
předstírat radost - udawać radość
předvánoční shon - przedświąteczna gonitwa (gorączka)
přejídat se - przejadać się
půlnoční bohoslužba - pasterka
rozbalování dárků - rozpakowywanie prezentów
rybí kůstka - ość
strojit stromeček - stroić choinkę
svátek Tří králů - Święto Trzech Królów

SPORTY ZIMOWE

Alpské lyžování - narciarstwo alpejskie
Běh na lyžích - bieg na nartach
Biatlon - biathlon
Boby - bobsleje
Curling - curling
Krasobruslení - łyżwiarstwo figurowe
Lední hokej - hokej na lodzie
Lyžování - narciarstwo
Lyžování akrobatické - narciarstwo akrobatyczne
Lyžování klasické - narciarstwo klasyczne
Rychlobruslení - łyżwiarstwo torowe
Sánkařství - saneczkarstwo
Severská kombinace - kombinacja norweska
Sjezdové lyžování - narciarstwo zjazdowe
Skoky na lyžích - skoki narciarskie
Snowboard - snowboard
Jízda v boulích - jazda po muldach
Krátký program - program skrócony
Obří slalom - slalom gigant
Sjezd - zjazd
Sportovní dvojice - pary sportowe
Stíhací závod na 10 km - wyścig na 10 km
štafeta 4x10 km - sztafeta 4 x 10 km
Taneční páry - pary taneczne
Volné jízdy - program dowolny
Závod družstev - zawody drużynowe

 

ZWROTY PODSTAWOWE

ano  - tak
ne  - nie
Dĕkuji. lub Dĕkuju.  - Dziękuję.
Není zač / lub / Za málo. / lub / Rádo se stalo.  - Proszę bardzo. / Nie ma za co.
Prosίm.  - Proszę (prosząc o coś).
Prosίm.  - Proszę (podając coś).
Dobré ráno!  - Dzień dobry! (rano)
Dobré odpoledne!  - Dzień dobry! (po południu)
Na shledanou!  - Do widzenia!
Dobrý večer!  - Dobry wieczór!
Dobrou noc!  - Dobranoc!
Ahoj!  - Cześć! (powitanie)
Čau!  - Pa!
Na shledanou!  - Do zobaczenia!
Promiňte. / lub / S dovolenίm.  - Przepraszam! (np. zaczepiając osobę nieznajomą)
Omlouvám se. / lub / Promiň. / lub / Je mi líto.  - Przepraszam. / Przykro mi.
Vstup je volný.  - Wstęp jest wolny.

PRZEDSTAWIANIE SIĘ

Jmenuji se Bedřich Smetana. / lub / Jmenuju se Bedřich Smetana.  - Nazywam się Bedřich Smetana.
Jmenuji se Alena. / lub / Jmenuju se Alena.  - Mam na imię Alena.
Jak se jmenuješ?  - Jak się nazywasz?
Tĕšί mĕ.  - Miło cię poznać.
Jak se máš?  - Jak się masz?
Dĕkuji, mám se dobře.  - Dziękuję, mam się dobrze.
Jsem Čech.  - Jestem Czechem.
Jsem z Polska.  - Jestem z Polski.
Bydlím v Praze.  - Mieszkam w Pradze.
Mnĕ je dvacet.  - Mam 20 lat.
Pracuji v kanceláři.  - Pracuję w biurze.
Pracuji jako čίšník.  - Pracuję jako kelner.
Jsem zdravotní sestra.  - Jestem pielęgniarką.

 ROZMOWA

 Mluvίte anglicky?  - Czy mówi pan po angielsku?
Mluvίte česky?  - Czy mówi pan po czesku?
Mluvίm česky jen trochu.  - Mówię po czesku tylko trochę.
Mluvte pomalu, prosím.  - Proszę mówić powoli.
Prosίm vás, napište mi to.  - Czy mógłby pan to zapisać?
Můžeš to zopakovat?  - Czy możesz powtórzyć?
Nerozumίm.  - Nie rozumiem.
Nevím.  - Nie wiem.

PYTANIA O DROGĘ

 Kde je nejbližšί banka?  - Gdzie jest najbliższy bank?
Jaká je to ulice?  - Jaka to ulica?
Jak se dostanu do mĕsta?  - Jak się dostać do miasta?
Hledám Husovu ulici.  - Szukam ulicy Husa.
Nejsem odtud, prosím o pomoc?  - Nie jestem stąd, poszę o pomoc.
To je odtud daleko.  - To jest daleko stąd.
Ztratil jsem se.  - Zgubiłem się.
Odboč vpravo.  - Skręć w prawo.
Odboč vlevo.  - Skręć w lewo.
Jdi rovně.  - Idź prosto.

KOMUNIKACJA

autobus  - autobus
stanice metra  - stacja metra
metro  - metro
auto  - samochód
letadlo  - samolot
dálnice  - autostrada
vlak  - pociąg
taxίk  - taksówka
letištĕ  - port lotniczy
nádraží  - stacja kolejowa
autobusová zastávka  - przystanek autobusowy
obchod  - sklep
benzínová pumpa  - stacja benzynowa
zavazadlo  - bagaż
úschovna zavazadel  - przechowalnia bagażu
turistické informační centrum  - punkt informacji turystycznej
odjezd  - odjazd
odlet  - odlot
zpoždĕnί  - opóźnienie
přίjezd  - przyjazd
přίlet  - przylot

GODZINY,  DATY I LICZEBNIKI

Kolik je hodin?  - Która jest godzina?
V kolik hodin odjίždí ten vlak?  - O której godzinie odjeżdża ten pociąg?
Kdy?  - Kiedy?
dnes  - dzisiaj
zίtra  - jutro
včera  - wczoraj
Je pĕt hodin.  - Jest piąta.
Je šest hodin a deset minut.  - Jest 18.10.
pondĕlί  - poniedziałek
úterý  - wtorek
středa  - środa
čtvrtek  - czwartek
pátek  - piątek
sobota  - sobota
nedĕle  - niedziela

 jeden  - 1
dva / lub / dvĕ  - 2
tři  - 3
čtyři  - 4
pĕt  - 5
šest  - 6
sedm  - 7
osm  - 8
devĕt  - 9
deset  - 10
jedenáct  - 11
dvanáct  - 12
dvacet  - 20
třicet  - 30
padesát  - 50
sto  - 100
tisíc  - 1000

 

 RESTAURACJA

restaurace  - restauracja
jídelnί lístek  - jadłospis, menu
Přejete si objednat?  - Czy mogę przyjąć zamówienie?
Pečené kuře s hranolkami, prosím.  - Poproszę kurczaka z rożna z frytkami.
Bílou kávu, prosím.  - Poproszę kawę z mlekiem.
Výborné.  - Bardzo smaczne.
Dobrou chuť!  - Smacznego!
Na zdraví!  - Na zdrowie! (toast)
spropitné  - napiwek
nůž  - nóż
vidlička  - widelec
talίř  - talerz
hranolky  - frytki
brambora  - ziemniak
nudle  - makaron
rýže  - ryż
kuře  - kurczak
vepřové  - wieprzowina
hovĕzí  - wołowina
telecί  - cielęcina
zelenina  - warzywa
ovoce  - owoce
polévka  - zupa
dezert / lub / zákusek  - deser
minerálka  - woda mineralna
perlivá  - gazowana
neperlivá  - niegazowana
šálek kávy  - filiżanka kawy
hrníček čaje / lub / koflík čaje  - kubek herbaty
láhev št'ávy  - butelka soku
cukr  - cukier
sůl  - sól
pepř  - pieprz 

W języku czeskim jest wiele słów, które nas Polaków śmieszą. Oto lista najbardziej popularnych czeskich słówek:

 akademik - kolej
biustonosz – podprsenka
burak – červená řepa
instrumenty dęte - dechy
kantor – směnárna
karaluch- švab
karabin - puška
kaszanka - jelito
klaun - august
kurek - pipa
latarka – lampička
lipiec – červenec
lody – zmrzlina
oparzenie – popálenina
piwiarnia - pivnice
piwnica - sklep
pociąg pospieszny - rychlík
policzek - tvář
powlekać emalią - emailovat'
pośladek – zadek
pracownik policji kryminalnej - kriminalista
prawo jazdy – řidičský průkaz
skrzyżowanie – křižovatka
stacja benzynowa - benzínová pumpa
stopa – chodidlo
świeży- čerstvý
uwaga na odstęp – pozor na odstup
Wigilia – Štědrý večer
ziemniak – brambora
zupa – polévka
żelazko – žehlička

Zwroty związane ze zdrowiem

 Potřebuji lékaře!  - Potrzebuję lekarza!
Je tady poblίž lékař?  - Czy jest w pobliżu lekarz?
Cίtím se špatnĕ.  - Źle się czuję.
Bolί mĕ břicho.  - Boli mnie brzuch.
Mám horečku. / lub / Mám teplotu.  - Mam gorączkę.
Potřebuji pomoc.  - Potrzebuję pomocy.
nemocnice  - szpital
lékárna  - apteka
lék  - lekarstwo
Zavolejte policii, prosím!  - Proszę zawołać policję!
Ukradli mi doklady.  - Skradziono mi dokumenty.
Okradli mě.  - Zostałem okradziony.
Hořί!  - Pali się! Pożar!

 

 

Velikonoce - Wielkanoc
Pomlázka - Śmigus-Dyngus
Kraslice - Pisanka
tygr - tygrys
opice - małpa
žirafa - żyrafa
zoologická zakrada - ogród zoologiczny
had - wąż
Jak się nazywasz? - Jak se jmenuješ?
Nazywam się…. - Jmenuji se…
Ile masz lat? - Kolik je Ti let?
Mam dwanaście lat - Je mi dvanáct let.
Gdzie się urodziłaś/łeś? - Kde jsi se narodil/a?
Urodziłam/łem się w Polsce. - Narodil/a jsem se v Polsku.
Gdzie mieszkasz? - Kde bydlíš?
Mieszkam w…… - Bydlím v….

uzeniny - wędliny
čokoláda - czekolada
bombóny - cukierki
vejce - jajka

šelmy - ssaki drapieżne
dravci - ptaki drapieżne
procházka - spacer
plazi - gady
obojživelníci - płazy
savci - ssaki

pozdrawiam Cię - zdravím Tě
Która godzina? - Kolik je hodin?
Jest wpół do piątej. - Je půl páté.
Kiedy się spotkamy? - Kdy se sejdeme?
Kiedy się znów zobaczymy? - Kdy se zase uvidíme?
Lubię Cię. - Mám Tě rád.

svátky - święta
vyučovací den - dzień nauki
prázdniny - wakacje, ferie
slon - słoń
hroch - hipopotam
dětské hřiště - plac zabaw
hopaka - huśtawka
skluzavka - ślizgawka
zvíře - zwierzę
Skąd przyjechałaś/łeś? - Odkud jsi přijel/a?
Przyjechałam/łem z Polski. - Přijel/a jsem z Polska.
Co lubisz robić? - Co rád/a děláš?
Lubię malować. - Rád/a maluji.
Lubię czytać. - Rád/a čtu.
Lubię grać w piłkę. - Rád/a hraju fotbal.
Lubię leniuchować. - Rád/a lenoším.

houska - bułka
čaj - herbata
džus - sok
kostel - kościół
hostina - uczta
ptáci - ptaki
orel - orzeł
žirafa - żyrafa
krysa, potkan - szczur
krajta - pyton
hroznýš - boa (dusiciel)
Zobaczymy się jutro. - Uvidíme se zítra.
Podobasz mi się. - Líbíš se mi.
Zapraszam Cię na lody. - Zvu Tě na zmrzlinu.
Chętnie Cię odwiedzę. - Rád/a Tě navštívím.
Miło było Cię poznać. - Rád/a jsem Tě poznal/a.

 

Napisali o nas:

Na stronie Urzędu Gminy Świdnica:  TU I TAM PRZYJACIÓŁ MAM II
Na stronie Urzędu Gminy Świdnica: PRZYJACIELSKIE SPOTKANIE Z CZECHAMI 

WIZYTA PARTNERSKA W CZECHACH

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję odwiedzić swoich rówieśników z partnerskiej szkoły podstawowej w czeskim Kopidlnie w okolicach Jicina. W dniach 10-12 kwietnia grupa projektowa składająca się z 30 uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunami oraz 30 uczniami z zaprzyjaźnionej placówki uczestniczyła w trzecim już spotkaniu partnerskim w ramach projektu „Tu i Tam Przyjaciół Mam II”. Uczniowie wzięli udział w zajęciach umożliwiających im rozwijanie kompetencji językowych i społecznych. Podczas warsztatów zorganizowanych w szkole współpracowali w grupach poznając realia tamtejszej szkoły, komunikując się w językach rodzimych i języku angielskim oraz poznając czeskie tradycje i zwyczaje. W efekcie ich pracy powstały minisłowniczki czesko-polskie, a także prace plastyczne. Ważnym punktem programu były także zajęcia sportowe oraz zajęcia turystyczno-rekreacyjne. Uczestnicy wymiany odbyli atrakcyjne wycieczki po urokliwej okolicy Kopidlna. Odwiedzili między innymi pobliski Jicin, miasto rozbójnika Rumcajsa oraz siedzibę rodu Wallenstein. Wizyta była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy między nauczycielami zaangażowanymi w projekt. Zaplanowano dalsze działania wykraczające poza plan wizyt partnerskich. Nauczyciele języka angielskiego z obu szkół podjęli pierwsze kroki zmierzające do komunikowania się pomiędzy uczniami drogą mailową. Uczniowie wrócili bardzo zadowoleni i zachęceni do kolejnego spotkania zaplanowanego na początek czerwca. Odbędzie się ono ponownie po stronie czeskiej w dniach 5-7 czerwca 2019. Mikroprojekt „Tu i Tam Przyjaciół Mam II” realizowany jest w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Funduszu Mikroprojektów. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

 

 

 

 

 

  

WIZYTA PARTNERSKA W CZECHACH

W dniach od 5 -7 czerwca br. grupa 30 uczniów i 3 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym brała udział w czwartym i ostatnim już spotkaniu odbywającym się w ramach projektu pn. „Tu i Tam Przyjaciół Mam II”, który wspólnie realizują Gmina Świdnica i Miasto Kopidlno. Odbywające się po obu stronach granicy cykliczne wizyty miały na celu rozwijanie kompetencji językowych i społecznych uczestników oraz zapoznanie ich z atrakcjami turystycznymi polsko-czeskiego pogranicza.

Podczas ostatniego spotkania czescy gospodarze zaprezentowali krainę zwaną „Czeskim Rajem”, która obfituje w liczne wąwozy, skały, punkty widokowe i zamki. Wspólne wycieczki do Zoo Safari, wspinaczki po Prachowskich Skałach, wizyta na Zamku Kost były nie tylko okazją do podziwiania widoków przepięknej okolicy, poznawania historii i kultury regionu, ale też treningiem językowym, pogłębianiem relacji oraz zdobywaniem nowych doświadczeń. Podczas warsztatów zorganizowanych w czeskiej szkole uczestnicy współpracowali w grupach poznając przydatne słownictwo oraz porównując czeskie i polskie tradycje i zwyczaje.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem wspólnie spędzonego czasu, wymianą doświadczeń i dobrych praktyk. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

  

   

  

  

  

  

  

  

Zakończenie projektu

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym informuje, że realizowany przez Szkołę mikroprojekt pn. „Tu i Tam Przyjaciół Mam II” w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. dobiegł końca.

Mikroprojekt realizowany był w partnerstwie z Miastem Kopidlno/Szkołą Podstawową w Kopidlnie, na który uzyskano dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w ramach Funduszu Mikroprojektów, Oś priorytetowa 4 Współdzialanie instytucji i społeczności, Dzialanie 1. Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym.

Całkowita wartość mikroprojektu wyniosła 19 869,96 EUR, natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 16 889,46 EUR.  

Głównym celem mikroprojektu było usuwanie istniejących barier w tym barier językowych i mentalnych, integracja grupy docelowej projektu z obu stron granicy oraz pogłębianie i rozwijanie współpracy partnerskiej na obszarze polsko - czeskiego pogranicza. Ponadto celem projektu było wzajemne poznanie, zrozumienie oraz zwiększenie zaufania poprzez obalanie istniejących stereotypów. Założone cele mikroprojektu zostały osiągnięte poprzez organizację wspólnych spotkań partnerskich po obu stronach granicy, które ukierunkowane były na doskonalenie umiejętności językowych, zwiększanie wiedzy na temat partnera, jego regionu, historii, kultury, tradycji czy atrakcji turystycznych, a także wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

  

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
    Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica, dolnośląskie
  • 74-853-88-29

Galeria zdjęć