• Kalendarz szkolny na rok szkolny 2020/2021

     I.     Spotkania z rodzicami:

    14.09.2020 – wywiadówka klasy 1a i 1b

    22.09.2020– wywiadówka (klasy 2-8) – przekazanie informacji za pomocą dziennika, dyżur pod telefonem w godzinach 17.00 – 18.00

    19.10.2020 – wywiadówka

                  14.12.2020 – wywiadówka

                  22.03.2021– wywiadówka

                  17.05.2021– wywiadówka

     II.   Terminy związane z klasyfikacją

    I semestr

    10.12.2020 – przewidywane oceny niedostatecznych na semestr

    14.12.2020 – kartki dla rodziców z zagrożeniami, propozycje wszystkich ocen semestralnych

    27.01.2021 – wystawienie ocen

                               29.01.2021 – rada klasyfikacyjna

    II semestr

             01.02.2021 – rada podsumowująca I-sze półrocze

    13.05.2021 - propozycje ocen rocznych niedostatecznych

    17.05.2021 – oceny cząstkowe, informacja o zagrożeniach oceną ndst -  informacja dla rodziców w postaci kartek na wywiadówce

    31. 05. 2021 - propozycje wszystkich ocen rocznych

    02.06. 2021 - propozycje wszystkich ocen rocznych - kartki do rodziców

    16.06.2021 – wystawienie ocen

    18.06.2021 – rada klasyfikacyjna

       III.  Pozostałe terminy

             Rozpoczęcie roku szkolnego       01 września 2020 roku
                Zakończenie roku szkolnego       25 czerwca 2021 roku

                    Ferie zimowe                     4-17 stycznia 2021

                    Przerwy świąteczne          23 – 31 grudnia 2020 roku

                                                              01 - 06 kwietnia  2021 roku

                 Egzamin ósmoklasisty:

                      część z języka polskiego  – 25  maja 2021 roku

                      część  z matematyki 26 maja 2021 roku

                      część z języka obcego – 27 maja 2021 roku

     

                Dni wolne od zajęć:

                      11 listopada 2020 r.

                      01 stycznia 2021 r.

                      06 stycznia 2021 r.

                      03 maja 2021 r.

                      03 czerwca  2021 r.                 

     

    Dodatkowe dni wolne dla uczniów (za wyjątkiem klas ósmych) w związku

    z organizacją egzaminu ósmoklasisty:

                      25 maja 2021 r., 26 maja 2021 r., 27 maja 2021 r.

      

                Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów:

                14 października 2020 r., 04 czerwca 2021 r., 21 czerwca 2021 r.

     

                     

                     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
   • sp-witoszow@wp.pl
   • 74-853-88-29
   • Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica, dolnośląskie Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych