• Kalendarz szkolny na rok szkolny 2022/2023

   

  1. Spotkania z rodzicami:

  05.09.2022 – wywiadówka klas 1 - 3

  19.09.2022 – wywiadówka klas 4 - 8

  Konsultacje

  10.10.2022,
  14.11.2022,
  12.12.2022,

  09.01.2023,
  06.02.2023,
  13.03.2023,
  17.04.2023,
  22.05.2023.

   

  1. Terminy związane z klasyfikacją

  I semestr

  16.12.2022 – przewidywane oceny ndst na semestr
  20.12.2022 – informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych 
  05.01.2023 - propozycje wszystkich ocen semestralnych 
  18.01.2023 – wystawienie ocen klasyfikacyjnych 
  20.01.2023 – rada klasyfikacyjna

  II semestr

  06.02.2023 – rada podsumowująca I-szy semestr
  11.05.2023 - propozycje ocen rocznych niedostatecznych
  15.05.2023 - informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach rocznych niedostatecznych
  31.05.2023 - propozycje wszystkich ocen rocznych
  13.06.2023 – wystawienie ocen
  15.06.2023 – rada klasyfikacyjna

   

  1. Pozostałe terminy

   

  Rozpoczęcie roku szkolnego     01 września 2022 roku

  Zakończenie roku szkolnego     23 czerwca 2023 roku

   

  Ferie zimowe                             13 -26 lutego 2023

   

  Przerwy świąteczne                  23 – 31 grudnia 2022 roku

                                                    06 ‑ 11 kwietnia  2023 roku

   

  Egzamin ósmoklasisty:

                    część z języka polskiego     – 23  maja 2023 roku

                    część  z matematyki             ‑ 24 maja 2023 roku

                    część z języka obcego         – 25 maja 2023 roku

   

   

  Dodatkowe dni wolne dla uczniów (za wyjątkiem klas ósmych) w związku

  z organizacją egzaminu ósmoklasisty:

                    23 maja 2023 r., 24 maja 2023 r., 25 maja 2023 r.

   

   

  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów:

                 14 października 2022 r., 31 października 2022 r., 02 maja 2023 r.,
                  09 czerwca 2023 r., 19 czerwca 2023r..

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
   • 74-853-88-29
   • Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica, dolnośląskie Poland
   • SPWitoszow
 • Galeria zdjęć

   brak danych