Doradztwo zawodowe

Nagłówek

Kim jest doradca zawodowy w szkole?

To nauczyciel - specjalista udzielający porad zawodowych uczniom związanych z wyborem szkoły, kierunkiem kształcenia i planowanym zawodem.  Doradca zawodowy współpracuje z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami w procesie orientacji zawodowej uczniów. W swojej pracy wykorzystuje on wiedzę o zawodach, możliwościach psychofizycznych uczniów, potrzebach rynku pracy oraz systemie  edukacyjnym.

Wybór odpowiedniego kierunku kształcenia jest wyznacznikiem sukcesów zawodowych w dorosłym życiu, daje możliwość samorealizacji i zadowolenia.

Aby dobrze przygotować się do podjęcia decyzji związanej z wyborem szkoły oraz zawodu należy:

- poznać siebie czyli rozpoznać swoje zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, mocne i słabe strony. Określić swoje predyspozycje do wykonywania wybranego zawodu – ocenić stan zdrowia (szczególnie przy wyborze szkoły branżowej lub technikum);

-poznać możliwości zdobycia w przyszłości wymarzonego zawodu, czyli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych, poznać profile klas, bazę dydaktyczną, wymagania dotyczące stanu zdrowia;

-dokonać analizy wyników nauczania i porównać je z wymaganiami branymi pod uwagę w procesie rekrutacyjnym w danej szkole.

Typy szkół ponadpodstawowych:

-pięcioletnie technikum (kończy się egzaminem zawodowym oraz maturą, tytuł technika);

-czteroletnie liceum ogólnokształcące (kończy się maturą, wykształcenie średnie ogólne);

-trzyletnia szkoła branżowa (dyplom kwalifikacji zawodowych, wykształcenie zasadnicze zawodowe).

 

Przydatne wiadomości zawodoznawcze:  

 

 

 

Testy badające predyspozycje zawodowe:

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
    Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica, dolnośląskie
  • 74-853-88-29

Galeria zdjęć