• Myślaczki

    •  

      

      

      

     Od 11 lutego 2013r. do 30 czerwca 2013r. kontynuujemy w naszej szkole realizację projektu systemowego: "Myślaczki - indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Świdnica" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

        WRĘCZENIE DYPLOMÓW  sprawozdanie semestralne-MYŚLACZKI Zakończenie edycji

      

     · Wesołe literki – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – osoba prowadząca   p. Iwona Wereszczyńska, zajęcia odbywają się w każdą środę.  

        zdjęcia          zdjęcia        zdjęcia       zdjęcia            

     · Przygoda z przyrodą – zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych – osoby prowadzące p. Violetta Malicka (gr. I) oraz p. Magdalena Kokoszka (gr. II). Zajęcia odbywają się w każdy wtorek.

     zdjęcia - grupa I                   zdjęcia - grupa II

     zdjęcia - grupa I                  zdjęcia - grupa II

     zdjęcia - grupa I                  zdjęcia - grupa II

     zdjęcia - grupa I                  zdjęcia - grupa II

     zdjęcia - grupa I                 zdjęcia - grupa II

     zdjęcia - grupa I i grupa II

      

     · Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych muzycznie i ruchowo – osoba prowadząca p. Lidia Bakalarczyk, zajęcia odbywają się we wtorek i środę.

      

     · Zajęcia logopedyczne "Gimnastyka języka" – osoba prowadząca p. Maria Kubica, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałek i środę.

      

     zdjęcia

      

      

      

     TO JUŻ  ZA NAMI...

     1 września w naszej szkole rozpoczęliśmy realizację projektu systemowego: "Myślaczki - indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Świdnica" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program realizowany będzie do 31 stycznia 2013 roku.  

      zobacz zdjęcia kwiecień 2012

      

     1. Wesołe literki – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – osoba prowadząca p. Iwona Ćwielong, zajęcia odbywają się w każdą środę, w godzinach 12.45 – 13.30. Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości. Terapia dzieci ryzyka dysleksji zmierzać będzie do: usprawniania zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych opanowywaniu umiejętności czytania i pisania, ćwiczenia sprawności czytania i pisania, oddziaływania psychoterapeutycznego ogólnie uspokajającego, a równocześnie aktywizującego dziecko do nauki.

      

      

       

       

     inne zdjęcia

      

     Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

     Prowadząca – p. Iwona Ćwielong

      

     2. Wesołe cyferki – zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – osoba prowadząca p. Violetta Malicka, zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 12.45 -13.30. Na zajęciach uczniowie utrwalają podstawowe pojęcia matematyczne, pogłębiają i utrwalają znajomości czterech działań arytmetycznych wraz z opanowaniem podstaw techniki rachunkowej, rozwijają umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi przy rozwiązywaniu problemów dotyczących treści programowych oraz sytuacji życiowych, mają możliwość rozwijania wyobraźni, myślenia, aktywności twórczej i zainteresowań matematyką.

      

              

      

      

     inne zdjęcia

      

     3. Przygoda z przyrodą – zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych – osoba prowadząca p. Anna Kasprzak, zajęcia odbywają się w co drugi poniedziałek w godzinach 12.45 – 14.15;

      

           

     inne zdjęcia

      

      

     4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych muzycznie i ruchowo – osoba prowadząca p. Lidia Bakalarczyk, zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach 12.45 – 13.30;

      

     5. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji – osoba prowadząca p. Jolanta Knerowicz, zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach 12.45-13.30. W zajęciach bierze udział 10 uczniów z klas I-III, którzy wytypowani zostali przez wychowawców. Zajęcia mają na celu realizację celów terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością, agresją, zahamowaniem i nie potrafiące przestrzegać norm we właściwym komunikowaniu się z innymi dziećmi i dorosłymi. Przy pomocy odpowiednio dobranych ćwiczeń, zabaw, w aktywnym działaniu poprzez własne doświadczenie i wyciąganie z przeżywanych sytuacji subiektywnych wniosków dzieci będą mogły lepiej poznać siebie i zmienić swoje zachowanie.

      

     zobacz zdjęcia

      

      

     6. Zajęcia logopedyczne "Gimnastyka języka" – osoba prowadząca p. Maria Kubica. Odbywają się w dwóch grupach wiekowych w kl. I i III. Uczęszcza na nie 8 dzieci. Na zajęciach uczniowie pracują nad usprawnianiem narządów artykulacyjnych, eliminacją wad wymowy i wzbogaceniem zakresu słownictwa. Zajęcia są atrakcyjne, wzbogacone licznymi grami edukacyjnymi, zabawami logopedycznymi, programami multimedialnymi i wspomagającymi pracę logopedy.

      

       

      

      

      

     Szkoła Podstawowa  w  Witoszowie Dolnym

     czerwiec  2012r.

     HARMONOGRAM FORM WSPARCIA

     L.p.

     Nazwa zajęć

     Nazwisko i imię  nauczyciela

     Terminy zajęć

      i liczba godzin

     Liczba uczniów  z podziałem na chł. i dz.

     1.

     Wesołe literki – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

     Ćwielong  Iwona

      

     -----------------

     3 dziewczynki

     5 chłopców

     2.

     Wesołe cyferki – zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

     Malicka Violetta

     5 czerwiec – razem   1 godz.

     4 dziewczynki

     4 chłopców

     3.

     Gimnastyka języka – zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

     Kubica Maria

     -----------------

     2 chłopców

     2 dziewczynki

     -----------------

     2 chłopców

     2 dziewczynki

     ----------------

     1 chłopiec

     3 dziewczynki

     ----------------

     1 chłopiec

     3 dziewczynki

     4.

     Gimnastyka na wesoło – gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

      

     ---------------

      

     -----------------

      

     ----------------

     5.

     Przygoda z przyrodą – zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych

     Kasprzak Anna

      11,18 czerwiec  po 2 godz.- razem 4 godz.       

     7 dziewczynek

     3 chłopców

     6.

     Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie

     ----------------

     ----------------

     ----------------

     7.

     Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych muzycznie i ruchowo

     Bakalarczyk Lidia

     4, 6, 11 czerwiec – razem 3 godz.

     8 dziewczynek

     8.

     Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji

     Knerowicz Jolanta

     4 – 2 godz., 11 czerwiec - razem 3 godz

     10 chłopców

                                                                                                                                                                         

           Szkoła Podstawowa  w  Witoszowie Dolnym

     maj  2012r.

     HARMONOGRAM FORM WSPARCIA

      

     L.p.

     Nazwa zajęć

     Nazwisko i imię  nauczyciela

     Terminy zajęć

      i liczba godzin

     Liczba uczniów

      z podziałem na chł. i dz.

     1.

     Wesołe literki – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

     Ćwielong  Iwona

     9, 16, 23, 30 maj -razem 4 godz.

     3 dziewczynki

     5 chłopców

     2.

     Wesołe cyferki – zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

     Malicka Violetta

     8. 15, 22, 29 maj – razem   4 godz.

     4 dziewczynki

     4 chłopców

     3.

     Gimnastyka języka – zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

     Kubica Maria

     8, 15, 22, 29 maj - razem 4 godz.

     2 chłopców

     2 dziewczynki

     9, 16, 23, 30 maj – razem 4 godz.

     2 chłopców

     2 dziewczynki

     10, 17, 24, 31 maj – razem 4  godz.

     1 chłopiec

     3 dziewczynki

     10,17, 24, 31 maj  – razem 4  godz.

     1 chłopiec

     3 dziewczynki

     4.

     Gimnastyka na wesoło – gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

      

     ------------------

      

     ---------------------

      

     ----------------------

     5.

     Przygoda z przyrodą – zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych

     Kasprzak Anna

      14,28 maj  po 2 godz.- razem 4 godz.       

     7 dziewczynek

     3 chłopców

     6.

     Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie

      

     -----------------------

      

     -----------------------

      

     ----------------------

     7.

     Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych muzycznie i ruchowo

     Bakalarczyk Lidia

     7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 maj – razem 8 godz.

     8 dziewczynek

     8.

     Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji

     Knerowicz Jolanta

      7 – 2 godz., 14, 21, 28 maj- razem 5godz

     10 chłopców

      

           Szkoła Podstawowa  w  Witoszowie Dolnym

     kwiecień  2012r.

     HARMONOGRAM FORM WSPARCIA

      

     L.p.

     Nazwa zajęć

     Nazwisko i imię  nauczyciela

     Terminy zajęć

      i liczba godzin

     Liczba uczniów

      z podziałem na chł. i dz.

     1.

     Wesołe literki – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

     Ćwielong  Iwona

     4, 11,18, 25 kwiecień  –razem 4 godz.

     3 dziewczynki

     5 chłopców

     2.

     Wesołe cyferki – zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

     Malicka Violetta

     3, 17, 24 kwiecień – razem   3 godz.

     4 dziewczynki

     4 chłopców

     3.

     Gimnastyka języka – zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

     Kubica Maria

     17, 24 kwiecień- razem 2 godz.

     2 chłopców

     2 dziewczynki

     18, 25 kwiecień – razem 2 godz.

     2 chłopców

     2 dziewczynki

     19, 26 kwiecień – razem 2 godz.

     1 chłopiec

     3 dziewczynki

     19, 26 kwiecień – razem 2 godz.

     1 chłopiec

     3 dziewczynki

     4.

     Gimnastyka na wesoło – gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

      

     ------------------

      

     ---------------------

      

     ----------------------

     5.

     Przygoda z przyrodą – zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych

     Kasprzak Anna

      2, 16, 30kwiecień  po 2 godz.- razem 6 godz.       

     7 dziewczynek

     3 chłopców

     6.

     Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie

      

     -----------------------

      

     -----------------------

      

     ----------------------

     7.

     Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych muzycznie i ruchowo

     Bakalarczyk Lidia

     2,11,16,18,23,30 kwiecień – razem 6 godz.

     8 dziewczynek

     8.

     Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji

     Knerowicz Jolanta

      2 – 2 godz., 16,23,30 kwiecień- razem 5godz

     10 chłopców

                                                                                                                                                                          

              Kasprzak  Anna          

                Koordynator szkolny

      

     Zakończenie pierwszej edycji „Myślaczków”

      

        Przez trzy semestry roku szkolnego  2011/2012  oraz 2012/2013 nasza szkoła brała udział w projekcie: „Myślaczki – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Świdnica”, współfinansowanym  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

      

     przeczytaj cały raport

      

     zobacz zdjęcia

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
   • sp-witoszow@wp.pl
   • 74-853-88-29
   • Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica, dolnośląskie
   • SPWitoszow
 • Galeria zdjęć

   brak danych