• Ilustracja do ulubionej książki- konkurs plastyczny rozstrzygnięty

     •  

       

       

       

      Zuzia Ignasiak - klasa 1a,

      Leyla Kuliczkowska i Maja Herba- 2c,

      Karol Kucała i Tomek Cisek z klasy 3b.

      Oto zwycięzcy konkursu plastycznego pt. "Ilustracja do ulubionej książki", zorganizowany przez nauczyciela bibliotekarza.  Wpłynęły 32 prace, z których komisja konkursowa wybrała i nagrodziła książkami 5 prac.

      Gratulujemy serdecznie.

    • POMOC DLA ASI MALINOWSKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WITOSZOWIE DOLNYM
     • POMOC DLA ASI MALINOWSKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WITOSZOWIE DOLNYM

     • Społeczność Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym zmobilizowała siły i w dniach:  12.10-16.10.2020, na terenie szkoły przeprowadziła zbiórkę pieniężną z przeznaczeniem na leczenie chorej onkologicznie Joanny Malinowskiej–byłej zawodniczce sekcji lekkoatletycznej GLKS Świdnica (finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w siedmioboju), absolwentce SP w Bystrzycy Górnej, Gimnazjum w Lutomi Dolnej i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

      Przez tydzień uczniowie oraz ich rodzice , grono pedagogiczne, pracownicy szkoły wrzucali do puszki pieniądze, a wraz z nimi dobre słowo i dobrą energie wprost do serca Asi. Udało się zgromadzić 1800 zł.  Jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc chociaż w taki sposób. Dziękujemy!!! A Asi życzymy zdrowia i zdrowia i jeszcze raz zdrowia!!! Chętnych do dalszej pomocy zapraszamy do przekazania darowizny na konto: 

      Fundacja Sedeka

      ul. Grzybowska 4 lok.132

      00-131 Warszawa

      Nr konta : 93 2490 0005 0000 4600 7287 1845

      Tytułem : 11860 – Malinowska Joanna

       

     • Nauczanie zdalne

     • Organizacja nauczania w Szkole Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej     w Witoszowie Dolnym od 26.10. 2020r. w związku z zawieszeniem na dwa tygodnie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII

      ( 26.10.20r. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych dla klas IV- VIII )

       KLASY I- III
      1. Zajęcia w klasach I – III odbywać się będą zgodnie z planem.

      2. Dowozy uczniów do szkoły zgodnie z rozkładem jazdy autobusów szkolnym                                          z wyjątkiem: Słotwina – odjazd autobusu o godz. 7.25.

      3. Odwóz po zajęciach klas I – III zapewniony będzie  po 5 godzinach lekcyjnych: o godz. 12.40- Modliszów, o godz. 12.50- Komorów- Słotwina, Witoszów Górny- Pogorzała oraz po 6 godz. lekcyjnych o godz.13.45: Komorów - Słotwina, Witoszów Górny- Pogorzała- Witoszów Dolny.

      4. Świetlica szkolna dla uczniów klas I – III funkcjonować będzie bez zmian: od 11.40. – 16.10.

      5. Odbiór dzieci ze świetlicy po godz. 13.45 odbywać się będzie wyłącznie osobiście przez rodziców.

      6. Dla uczniów klas I – III zgodnie z planem odbywać się będą zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacyjne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą, zajęcia taneczne, zajęcia projektowe oraz funkcjonować będzie biblioteka szkolna.

      7. Obiady będą wydawane przez catering na dotychczasowych zasadach.

      KLASY IV – VIII
      1. Od poniedziałku 26.10 uczniowie klas IV – VIII przechodzą na zdalne nauczanie.

      2. Od poniedziałku 26.10 w godz. 10.00- 15.00 wydawany będzie sprzęt komputerowy dla uczniów, których rodzice zgłosili zapotrzebowanie. Odbiór możliwy jest tylko przez rodzica po okazaniu DO i podpisaniu umowy użyczenia. Sprzęt wydawany będzie                                       w wejściu do szkoły.

      3. Wszelkie trudności techniczne (brak sprzętu, trudności internetowe, awarie łączy)  rodzice zgłaszają do wychowawcy.

      4.  Zajęcia w kl. IV – VIII odbywać się będą zgodnie z planem za pomocą narzędzi zdalnych.

      5. Nauczyciele łączyć się będą z uczniami na zajęciach i prowadzić lekcje zdalnie                                          z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

      6. Na każdych zajęciach czas pracy ucznia z monitorem trwać będzie od 30 – 45 minut                      w zależności od rodzaju zajęć z zachowaniem przerw śródlekcyjnych.

      7. Na każdych zajęciach sprawdzana będzie obecność ucznia.

      8. Próby zakłócania transmisji wizji i fonii przez ucznia traktowane będą jako opuszczenie zajęć.

      9. Uczestniczenie osób trzecich w sprawdzianach i pracach kontrolnych
      i każde działanie niesamodzielne ucznia skutkować będzie unieważnieniem pracy.

      10. Tylko rodzic ma prawo zgłaszać trudności techniczne.

      11. Na czas ograniczenia funkcjonowania szkoły zawiesza się dla uczniów kl. IV – VIII zajęcia SKS oraz zajęcia na basenie.

      12. Dla uczniów klas IV – VIII zgodnie z planem odbywać się będą zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacyjne, zajęcia z psychologiem, pedagogiem, zajęcia projektowe, kółka zainteresowań z wykorzystaniem narzędzi zdalnych. Zgodnie z godzinami pracy funkcjonować będzie biblioteka szkolna.

      13. Dla uczniów i rodziców prowadzone będą konsultacje psychol. – ped.
      w godzinach pracy pedagoga i psychologa.

      14. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, będzie  zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne                           w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

     • SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

     • REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

      zorganizowanego z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

       

      CELE KONKURSU 

      • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
      • rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej,
      • rozwijanie pasji plastycznych,
      • poszerzenie wiedzy historycznej uczniów,

       

      OPIS KONKURSU

      Konkurs o charakterze historyczno-plastycznym zorganizowany dla uczniów klas 6 – 8.

      • temat pracy: „Odzyskanie Niepodległości w moich oczach”,
      • praca powinna być płaska, wykonana dowolną techniką, format A4

       

      TERMIN ODDANIA PRAC

      • każdy uczestnik konkursu powinien podpisać pracę na odwrocie imieniem, nazwiskiem  oraz do której klasy uczęszcza,
      • prace plastyczne należy złożyć do Pani Renaty Marks lub do Pani Katarzyny Bazeli, do dnia 30 października 2020 r.

       

      KRYTERIA OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH

      Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Prace są oceniane wg następujących kryteriów: 

      • zgodność pracy z tematem konkursu,
      • oryginalność i kreatywność w podejściu do tematu;,
      • ogólne wrażenie estetyczne,
      • staranność oraz samodzielność wykonania.

      NAGRODY

      Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach.

      Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

       

      POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

      • przekazując prace na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w szkole.,
      • autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac na stronie internetowej szkoły,
      • biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin,
      • regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie szkoły.
        
    • Mistrzostwa Polski w Duathlonie
     • Mistrzostwa Polski w Duathlonie

     • Od minionej niedzieli (11.10.2020) Rumia będzie się kojarzyła wyłącznie pozytywnie młodym triathlonistom GLKS Świdnica - uczestnikom Mistrzostw Polski w Duathlonie. Słoneczna pogoda towarzyszyła rywalizacji zawodników wszystkich kategorii wiekowych. Już w pierwszym starcie, Jagoda Babiarz sprawiła wszystkim i sama sobie miłą niespodziankę, kończąc walkę w najmłodszej kategorii - ,,Żak” na czwartej pozycji.  W młodzikach, Jakub Kierul zajął szóste miejsce w swoim roczniku, czyli o kilka pozycji wyżej, niż w tegorocznych Triathlonowych Mistrzostwach Polski. Oboje, to uczniowie klasy sportowej ukierunkowanej na triathlon Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym. Ich starsza koleżanka – Karolina Malinowska, wśród juniorek młodszych wywalczyła szóstą lokatę. Udane zawody na koniec sezonu, to dodatkowy bodziec do solidnej pracy przed kolejnym, bardzo wymagającym rokiem startów.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
    • sp-witoszow@wp.pl
    • 74-853-88-29
    • Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica, dolnośląskie
    • SPWitoszow
  • Galeria zdjęć

    brak danych