• Konkurs fotograficzny "Z książką ci do twarzy"

     • Konkurs fotograficzny "Z książką ci do twarzy" został rozstrzygnięty. Przyznano 4 równorzędne nagrody, które otrzymują:

      Amelia Dereń kl. 6a, Filip Turek - 6a, Hania Szponik- 6a oraz Magdalena Wąsowicz- kl. 5. 

      Nagrody książkowe zostaną wręczone, gdy uczniowie wrócą do szkoły po zdalnym nauczaniu. 

      Gratuluję i dziękuję wszystkim za udział w konkursie. 

     • KONKURS PLASTYCZNO-HISTORYCZNY

     • W dniu 10 listopada 2020 r. komisja konkursowa przydzieliła 5 nagród oraz 5 wyróżnień w szkolnym konkursie plastyczno - historycznym pt. "Niepodległość w mich oczach". Pomimo tego, że od 26 października odbywa się zdalne nauczanie, wszystkie prace konkursowe dotarły na czas. Wszyscy uczniowie, którzy chcieli wziąć udział w konkursie, mogli oddać swoje prace również w formie elektronicznej. Nagrodzone prace będą wystawione w szkole po zakończeniu zdalnej nauki.
      A oto wyniki konkursu:

      1 miejsce: Julia Piczóra z kl. 7a
      2 miejsce: Szymon Wiśniewski z kl. 6a i Martyna Lulko z kl. 7b
      3 miejsce: Hanna Szponik z kl. 6a i Tomasz Chudziński z kl. 6c

      Wyróżnienia:
      Joanna Plewińska z kl. 8a, Hanna Jawień z kl. 6b, Malwina Kuska i Julia Polaczek z kl. 8b.
      Gratulujemy!

     • Wystawa w bibliotece książek "rozkładanek"

     • Książką rozkładanką nazwać można publikację, w której znajduje się co najmniej jedna trójwymiarowa rozkładana ilustracja (ang. pop-up). Ilustracja unosi się z płaszczyzny strony poprzez otwarcie książki, pociągnięcie paska papieru lub podniesienie klapki.

      Pierwsze książki rozkładanki pojawiły się w XIX w., ale już wcześniej na rynku książki ukazało się wiele publikacji, w których zastosowano mechanizmy ruchome.  W naszej bibliotece znajdują się dwie takie książki, które można wypożyczyć.  Książki prezentowane na wystawie pochodzą z prywatnych zbiorów uczniów i nauczycieli.

     • PASOWANIE NA PIERWSZOKLASISTĘ

     • W piątek, 30 października 2020 najmłodsi uczniowie naszej szkoły zostali pasowani na ucznia klasy pierwszej. Podczas  uroczystości "mądra sowa" wyznaczała dzieciom zadania, z którymi wszyscy poradzili sobie doskonale w zamian otrzymując klucz miłości, mądrości, a także pięknego śpiewu. Pierwszoklasiści znają barwy ojczyste, magiczne słowa: proszę, przepraszam, dziękuję oraz potrafią prawidłowo przechodzić przez jezdnię. Dzieci zobowiązały się do przestrzegania praw i obowiązków ucznia, a także do godnego reprezentowania szkoły. Był to piękny i wyjątkowy dzień pełen radości i uśmiechu. 

     • Ilustracja do ulubionej książki- konkurs plastyczny rozstrzygnięty

     •  

       

       

       

      Zuzia Ignasiak - klasa 1a,

      Leyla Kuliczkowska i Maja Herba- 2c,

      Karol Kucała i Tomek Cisek z klasy 3b.

      Oto zwycięzcy konkursu plastycznego pt. "Ilustracja do ulubionej książki", zorganizowany przez nauczyciela bibliotekarza.  Wpłynęły 32 prace, z których komisja konkursowa wybrała i nagrodziła książkami 5 prac.

      Gratulujemy serdecznie.

    • POMOC DLA ASI MALINOWSKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WITOSZOWIE DOLNYM
     • POMOC DLA ASI MALINOWSKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WITOSZOWIE DOLNYM

     • Społeczność Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym zmobilizowała siły i w dniach:  12.10-16.10.2020, na terenie szkoły przeprowadziła zbiórkę pieniężną z przeznaczeniem na leczenie chorej onkologicznie Joanny Malinowskiej–byłej zawodniczce sekcji lekkoatletycznej GLKS Świdnica (finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w siedmioboju), absolwentce SP w Bystrzycy Górnej, Gimnazjum w Lutomi Dolnej i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

      Przez tydzień uczniowie oraz ich rodzice , grono pedagogiczne, pracownicy szkoły wrzucali do puszki pieniądze, a wraz z nimi dobre słowo i dobrą energie wprost do serca Asi. Udało się zgromadzić 1800 zł.  Jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc chociaż w taki sposób. Dziękujemy!!! A Asi życzymy zdrowia i zdrowia i jeszcze raz zdrowia!!! Chętnych do dalszej pomocy zapraszamy do przekazania darowizny na konto: 

      Fundacja Sedeka

      ul. Grzybowska 4 lok.132

      00-131 Warszawa

      Nr konta : 93 2490 0005 0000 4600 7287 1845

      Tytułem : 11860 – Malinowska Joanna

       

     • Nauczanie zdalne

     • Organizacja nauczania w Szkole Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej     w Witoszowie Dolnym od 26.10. 2020r. w związku z zawieszeniem na dwa tygodnie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII

      ( 26.10.20r. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych dla klas IV- VIII )

       KLASY I- III
      1. Zajęcia w klasach I – III odbywać się będą zgodnie z planem.

      2. Dowozy uczniów do szkoły zgodnie z rozkładem jazdy autobusów szkolnym                                          z wyjątkiem: Słotwina – odjazd autobusu o godz. 7.25.

      3. Odwóz po zajęciach klas I – III zapewniony będzie  po 5 godzinach lekcyjnych: o godz. 12.40- Modliszów, o godz. 12.50- Komorów- Słotwina, Witoszów Górny- Pogorzała oraz po 6 godz. lekcyjnych o godz.13.45: Komorów - Słotwina, Witoszów Górny- Pogorzała- Witoszów Dolny.

      4. Świetlica szkolna dla uczniów klas I – III funkcjonować będzie bez zmian: od 11.40. – 16.10.

      5. Odbiór dzieci ze świetlicy po godz. 13.45 odbywać się będzie wyłącznie osobiście przez rodziców.

      6. Dla uczniów klas I – III zgodnie z planem odbywać się będą zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacyjne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą, zajęcia taneczne, zajęcia projektowe oraz funkcjonować będzie biblioteka szkolna.

      7. Obiady będą wydawane przez catering na dotychczasowych zasadach.

      KLASY IV – VIII
      1. Od poniedziałku 26.10 uczniowie klas IV – VIII przechodzą na zdalne nauczanie.

      2. Od poniedziałku 26.10 w godz. 10.00- 15.00 wydawany będzie sprzęt komputerowy dla uczniów, których rodzice zgłosili zapotrzebowanie. Odbiór możliwy jest tylko przez rodzica po okazaniu DO i podpisaniu umowy użyczenia. Sprzęt wydawany będzie                                       w wejściu do szkoły.

      3. Wszelkie trudności techniczne (brak sprzętu, trudności internetowe, awarie łączy)  rodzice zgłaszają do wychowawcy.

      4.  Zajęcia w kl. IV – VIII odbywać się będą zgodnie z planem za pomocą narzędzi zdalnych.

      5. Nauczyciele łączyć się będą z uczniami na zajęciach i prowadzić lekcje zdalnie                                          z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

      6. Na każdych zajęciach czas pracy ucznia z monitorem trwać będzie od 30 – 45 minut                      w zależności od rodzaju zajęć z zachowaniem przerw śródlekcyjnych.

      7. Na każdych zajęciach sprawdzana będzie obecność ucznia.

      8. Próby zakłócania transmisji wizji i fonii przez ucznia traktowane będą jako opuszczenie zajęć.

      9. Uczestniczenie osób trzecich w sprawdzianach i pracach kontrolnych
      i każde działanie niesamodzielne ucznia skutkować będzie unieważnieniem pracy.

      10. Tylko rodzic ma prawo zgłaszać trudności techniczne.

      11. Na czas ograniczenia funkcjonowania szkoły zawiesza się dla uczniów kl. IV – VIII zajęcia SKS oraz zajęcia na basenie.

      12. Dla uczniów klas IV – VIII zgodnie z planem odbywać się będą zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacyjne, zajęcia z psychologiem, pedagogiem, zajęcia projektowe, kółka zainteresowań z wykorzystaniem narzędzi zdalnych. Zgodnie z godzinami pracy funkcjonować będzie biblioteka szkolna.

      13. Dla uczniów i rodziców prowadzone będą konsultacje psychol. – ped.
      w godzinach pracy pedagoga i psychologa.

      14. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, będzie  zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne                           w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

     • SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

     • REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

      zorganizowanego z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

       

      CELE KONKURSU 

      • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
      • rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej,
      • rozwijanie pasji plastycznych,
      • poszerzenie wiedzy historycznej uczniów,

       

      OPIS KONKURSU

      Konkurs o charakterze historyczno-plastycznym zorganizowany dla uczniów klas 6 – 8.

      • temat pracy: „Odzyskanie Niepodległości w moich oczach”,
      • praca powinna być płaska, wykonana dowolną techniką, format A4

       

      TERMIN ODDANIA PRAC

      • każdy uczestnik konkursu powinien podpisać pracę na odwrocie imieniem, nazwiskiem  oraz do której klasy uczęszcza,
      • prace plastyczne należy złożyć do Pani Renaty Marks lub do Pani Katarzyny Bazeli, do dnia 30 października 2020 r.

       

      KRYTERIA OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH

      Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Prace są oceniane wg następujących kryteriów: 

      • zgodność pracy z tematem konkursu,
      • oryginalność i kreatywność w podejściu do tematu;,
      • ogólne wrażenie estetyczne,
      • staranność oraz samodzielność wykonania.

      NAGRODY

      Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach.

      Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

       

      POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

      • przekazując prace na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w szkole.,
      • autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac na stronie internetowej szkoły,
      • biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin,
      • regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie szkoły.
        
    • Mistrzostwa Polski w Duathlonie
     • Mistrzostwa Polski w Duathlonie

     • Od minionej niedzieli (11.10.2020) Rumia będzie się kojarzyła wyłącznie pozytywnie młodym triathlonistom GLKS Świdnica - uczestnikom Mistrzostw Polski w Duathlonie. Słoneczna pogoda towarzyszyła rywalizacji zawodników wszystkich kategorii wiekowych. Już w pierwszym starcie, Jagoda Babiarz sprawiła wszystkim i sama sobie miłą niespodziankę, kończąc walkę w najmłodszej kategorii - ,,Żak” na czwartej pozycji.  W młodzikach, Jakub Kierul zajął szóste miejsce w swoim roczniku, czyli o kilka pozycji wyżej, niż w tegorocznych Triathlonowych Mistrzostwach Polski. Oboje, to uczniowie klasy sportowej ukierunkowanej na triathlon Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym. Ich starsza koleżanka – Karolina Malinowska, wśród juniorek młodszych wywalczyła szóstą lokatę. Udane zawody na koniec sezonu, to dodatkowy bodziec do solidnej pracy przed kolejnym, bardzo wymagającym rokiem startów.

    • Marconi duathlon Świdnica
     • Marconi duathlon Świdnica

     • W minioną niedzielę (27.09.2020), na terenach Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy oraz drogach Gminy Wiejskiej Świdnica rywalizowało 357 duathlonistów z całej Polski na dwóch dystansach: Sprint (5 km biegu + 20 km jazdy na rowerze + 2,5 km biegu) oraz Classic (10 km biegu + 40 km jazdy na rowerze + 5 km biegu). Imprezę poprzedziły wyścigi dzieci – GREATKIDS. Uczniowie klas sportowych ukierunkowanych na triathlon z Witoszowa Dolnego dali przykład dorosłym, jak toczyć sportową walkę i cieszyć się z indywidualnych sukcesów. W kategorii Kids 2 (9-11 lat) po emocjonującej walce trzecie miejsca zajęli: Julia Rokicka i Adam Andrzejewski, a w Kids 3 (12- 13 lat) bezkonkurencyjna była Martyna Budzyń, przed Jagodą Babiarz i Alicją Korczyńską. W tej samej kategorii, wśród chłopców drugą pozycję zajął Nikodem Nowakowski. Równie dobrze zaprezentowali się ich nieco starsi koledzy startujący z dorosłymi na dystansie Sprint. W kategorii Młodzik wśród dziewcząt zwyciężyła Martyna Markiewicz, a w rywalizacji chłopców drugie miejsce zajął Jakub Kierul. W juniorkach młodszych bezapelacyjnie wygrała Karolina Malinowska. Ich sukcesy oraz znakomite rezultaty dorosłych zawodników ,,Żelaznej Świdnica” świadczą o rosnącej sile naszego regionalnego triathlonu. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwali i znacząco pomagali organizatorom wolontariusze z klasy sportowej ze SP w Witoszowie Dolnym i to im należą się największe podziękowana za bardzo udane i sprawnie przeprowadzone zawody. Od ich zaangażowania zależeć będzie również sukces kolejnych dużych imprez: Półmaratonu Świdnickiego i Indoor Triathlon – obie w listopadzie.

    • Pobiegli dla Asi.
     • Pobiegli dla Asi.

     • W sobotę, 19.09.2020 w Bystrzycy Górnej odbył się charytatywny festyn dla walczącej z nowotworem Joanny Malinowskiej. Nasi uczniowie byli widoczni i dominowali w biegach przełajowych, towarzyszących festynowi. Na dystansie 400 m Lena Cech (4B) zajęła trzecie miejsce, a Aleksandra Szpytma (4b) była druga. Na tym samym dystansie rywalizowali chłopcy: Karol Panek (4b) uplasował się na miejscu drugim, a zwyciężył Adam Andrzejewski (4b). Młodzież starsza rywalizowała na dystansie 900 m. Wśród dziewcząt trzecia lokata przypadła Alicji Korczyńskiej (7b), Hanna Świerczek (8b) była druga, a rywalizację wygrała Jagoda Babiarz (8b). W konfrontacji chłopców bezkonkurencyjny był Jakub Kierul (8b), a drugie miejsce na podium przypadło Wiktorowi Terce (7b). Wszystkim uczestnikom należą się ogromne brawa i podziękowania za sportową reakcję oraz empatię wobec cierpienia i bezwzględności choroby, której doświadcza ich starsza koleżanka, była zawodniczka – lekkoatletka.

    • UDANA INAUGURACJA JESIENNEJ EDYCJI ,,CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH”
     • UDANA INAUGURACJA JESIENNEJ EDYCJI ,,CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH”

     • W dobie obostrzeń pandemicznych i tymczasowym braku rywalizacji sportowej w wydaniu międzyszkolnym, nasi uczniowie licznie stawili się na starcie jesiennej edycji ,,czwartków lekkoatletycznych”. Ilość przekuwali w jakość, dominując w swoich kategoriach wiekowych :

      • rywalizację dzieci (ur. w 2011-2010), na dystansie 400 m wygrał Adam Andrzejewski
      • wśród młodzików (ur. w 2007-2006), na dystansie 1000 m, z bardzo dobrym rezultatem zwyciężył Adam Wróblewski przed Jakubem Kierulem
      • w niezmiernie pasjonującym biegu młodziczek, też na dystansie 1000 m, druga na metę przybiegła Martyna Markiewicz przed Jagodą Babiarz i Martyną Budzyń

      To dopiero początek jesiennych startów. Mamy nadzieję, że ciąg dalszy relacji z kolejnych weekendowych zawodów nastąpi.

     • Informacje Dyrektora Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym o organizacji kształcenia od 1 września 2020 r. – wariant „A”.

     • Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

      Drodzy Uczniowie!

       

      Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

       

      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

       

      W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie szkoły www.spwitoszow.edepage.org oraz na e-dzienniku. Bardzo proszę o zapoznanie się z procedurami i ścisłe ich przestrzeganie.

      Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. 

       

      Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

      1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu (aktualne nr telefonów).
      2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
      3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
      4. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
      5. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich.
      6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić na teren szkoły tylko do drzwi wejściowych do szkoły.
      7. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
      8. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek podczas zajęć lekcyjnych, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwskazań.
      9. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Zaleca się noszenie maseczek na przerwach międzylekcyjnych.
      10. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
      11. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
      12. Rodzice nie przebywają na terenie placówki (w tym podwórko szkolne) dłużej niż istnieje potrzeba.
      13. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni, w salach lekcyjnych lub przed indywidualnymi szafkami. Dzieciom młodszym pomaga pracownik obsługi szkoły.
      14. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
      15. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej w pomieszczeniach szkolnych, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

       

      Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

      1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru (przedsionek szkoły), powinien użyć płynu dezynfekującego.
      2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca (przedsionek), zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
      3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
      4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
      5. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, nakłada mu zgodnie z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta.
      6. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
      7. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyznaczonego wyjścia w celu opuszczenia szkoly. Niezwłocznie przed wyjściem z budynku nakłada maseczkę na nos i usta. Udaje się do autobusu, odbierany jest przez rodziców lub idzie bezpośrednio do domu.

      Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

       

       

      Z poważaniem

      Dyrektor szkoły

       

       

       

       

     • INFORMACJA

     • PODRĘCZNIKI DO RELIGII ROK SZKOLNY 2020/2021

      Uwaga! Nowa podstawa programowa w klasie 1 i 5

      1. KLASA 1:

      „Poznaję Boży świat”, wyd. JEDNOŚĆ, ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak (podręcznik)

      1. KLASA 2:

      „Kochamy Pana Jezusa”, wyd. WAM, red. Ks. W. Kubik SJ (podręcznik + ćwiczenia);

      1. KLASA 3:

      „Przyjmujemy Pana Jezusa”, wyd. WAM, red. Ks. W. Kubik SJ (podręcznik + ćwiczenia);

      1. KLASA 4:

      „Zaproszeni przez Boga”, wyd. WAM, red. Ks. Z. Marek SJ (podręcznik + ćwiczenia)

      1. KLASA 5:

      „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”, wyd. JEDNOŚĆ, ks. dr K. Mielnicki,
      E. Kondrak (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

      1. KLASA 6:

       „Przemienieni przez Boga”, wyd. WAM, red. Ks. Z. Marek SJ (podręcznik + ćwiczenia);

      1. KLASA 7:

      „Spotkanie ze Słowem”, wyd. Święty Wojciech, red. Ks. J. Szpet i D. Jackowiak (podręcznik + karta pracy)

      1. KLASA 8:

      „Aby nie ustać w drodze”, wyd. Święty Wojciech, red. Ks. J. Szpet i D. Jackowiak (podręcznik + karta pracy)

     • Kolejne laptopy trafiły do gminnych szkół

     • W odpowiedzi na Konkurs Grantowy zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Gmina Świdnica złożyła wniosek o przyznanie grantu w kwocie 94.980zł na zakup kolejnej transzy laptopów dla potrzeb uczniów, w szczególności z rodzin wielodzietnych oraz dla nauczycieli. Zakupiono 33 laptopy, które zostaną użyczone uczniom i nauczycielom do realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnego nauczania. Umowy użyczenia podpiszą dyrektorzy szkół i rodzice lub nauczyciele użyczający laptopy.

      Sprzęt już trafił do gminnych szkół. Dzięki możliwości skorzystania z dodatkowych laptopów uczniowie będą mogli w wyższym stopniu uczestniczyć w zajęciach szkolnych – dzieci z rodzin wielodzietnych będą miały dodatkowe laptopy, co umożliwi równoczesny udział w zajęciach dwojga lub trojga dzieci z jednej rodziny.

     • Przeczytane, ale niezapomniane. Ulubione książki uczniów klas I-III

     • Wytrawny czytelnik wie, że czytanie to fascynująca przygoda. Ale ma ono także wymierne korzyści dla zdrowia.

      Uczniowie klas I-III nadesłali swoje zdjęcia z ulubionymi książkami swoimi oraz swoich rodziców. Zdjęcia pokazują również w jakich nietypowych miejscach czytają swoje lektury. 

     • KOLOROWE KARTKI DLA SENIORÓW

     • Uczniowie kl. I - III ze SP w Witoszowie Dolnym chcąc poprawić humor oraz nastrój wszystkim pracownikom i pensjonariuszom z Domu Seniora Marconi w Świdnicy przygotowali kolorowe i pełne optymizmu wiosenne prace plastyczne. "Dzieła" dzieci, wywołały ogromne zadowolenie oraz uśmiech na twarzach mieszkańców Domu Seniora Marconi. W tak trudnym i nietypowym dla wszystkich osób czasie, ważna jest wzajemna pomoc, wsparcie i dobro słowo. Cieszymy się, że dziecięce prace, wykonane "od serca" sprawiły tak wiele radości.

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

   Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

   Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

   Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

   Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
   • sp-witoszow@wp.pl
   • 74-853-88-29
   • Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica, dolnośląskie Poland
   • SPWitoszow
 • Galeria zdjęć

   brak danych